Eesti on aastatel 2012-2014 Euroopa Looduskaitsealade Liidu Põhja-Balti (EUROPARC Nordic-Baltic) regiooni eestistujamaa. Eesistumisstaatusega seotud tegevusi hakkab ellu viima Eesti kaitsealade valitseja, milleks on Keskkonnaamet.

Eesistujamaa staatus tõmbab ühelt poolt rahvusvahelist tähelepanu Eesti kaitsealade süsteemile, teisalt võimaldab suunata Põhja-Balti regioonis kaitsealade valitsemise ja korraldamise kogemusi Eestile olulistele teemadele. Regioon järgib EUROPARC`i võtme-eesmärke ning säilitab aktiivse suhtlemise selle liikmete ja organisatsiooni vahel.

Seoses eestistumisstaatusega korraldab Keskkonnaamet 7. märtsil Roosta Puhkekülas Läänemaal rohelise taristu teemalise avaseminari „Protected areas as part of green infrastructure“ ("Looduskaitsealad kui osa rohelisest taristust").

„Avaseminaril osalevad sektsiooni liikmesriigid ja organisatsioonid Põhjamaadest ning Balti riikidest. Ettekannetes käsitletakse Euroopa Komisjoni lähenemist rohelisele taristule, rohelise taristu projekte, rohevöö võrgustikku ning räägitakse näidetest Kagu-Euroopas, Tsehhis ja Lätis, mis annab hea ülevaate looduskaitsealade tegevustest väljaspool Eestit,“ sõnab Euroopa Looduskaitsealade Liidu Põhja-Balti sektsiooni president Kaja Lotman.

Päeva lõpus korraldatakse töötoad, kus looduskaitse töötajad saavad arutleda rohelise taristuga seonduvate võimaluste ja kitsaskohtade üle. Detailsem kava on leitav EUROPARC`i kodulehel: europarc-nb.org.

Seminariga tähistatakse Eerik Kumari sünniaastapäeva, kes oleks tänavu saanud 100-aastaseks. Eerik Kumari oli Eesti looduskaistesüsteemi loojaid peale II maailmasõda ja osales aktiivselt rahvusvahelises looduskaitsetöös.

EUROPARC ehk Euroopa kaitsealade ühendus loodi 1973. aastal. Sellesse kuulub 400 liiget 36 riigist. Euroopa kaitsealade ühendus edendab kaitsealade planeerimist ja korraldust, aitab kaasa uute kaitsealade tekkele, tõstab arusaama ja teadlikkust kaitsealadest kui loodusväärtuste säilitajatest ja mõjutab EL poliitikat ning erinevaid struktuurifonde.