Täna toimuval kalanduskonverentsil antakse ülevaade Eesti kalanduse olukorrast läbi rahvusvahelise pilgu ning analüüsitakse erinevate meetmete mõju kalandussektorile.

Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsleri Toomas Kevvai sõnul on Eesti kalandus läbimas täna mitmeid olulisi protsesse – rahvusvaheline Majandus- ja Koostööorganisatsiooni (OECD) on Eesti kalandusele andnud oma hinnangu, hoogsalt on käivitunud Euroopa Kalandusfondi meetmed ning seetõttu on õige aeg teha vahekokkuvõtteid ning plaane tulevikuks.

Konverentsil annab Rahvusvahelise Majandus- ja Koostööorganisatsiooni (OECD) kalandusüksuse esindaja Carl-Christian Schmidt hinnangu Eesti kalanduse olukorrale. Euroopa Liidu kalanduskontrolli ja –seire probleemidest räägib Euroopa Kontrollikoja liikme Kikis Kazamias’e kabineti ülem François Osete.

Tore Gustavsson Rootsi Kalaametist tutvustab „Merehoolduse Nõukogu“ kalandustoodete keskkonnamärgistamise skeemi, millega tähistatakse keskkonna- ja kalavarudesõbralikult toodetud kalatooteid. Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup tutvustab aga Eestis rakendatud Euroopa Kalandusfondi toetusmeetmeid ning nende mõju kalandussektorile.

Konverentsi lõpetab Eesti kalanduse esindusorganisatsioonide paneelarutelu teemal Eesti kalandussektori konkurentsivõime võtmeküsimustest.