SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas keskkonnaprogrammist rahastada enam kui 42 000 euroga SA Eestimaa Looduse Fondi (ELF) projekti, mille käigus tehakse Eesti asurkonna lendoravatele geneetiline uuring.

Projekti käigus võrreldakse Eesti, Soome ja Venemaa lendoravate geneetilist erinevust, et hinnata kas Karjalast pärit isendeid oleks võimalik kasutada Eesti lendoravapopulatsiooni tugevdamiseks. Töö on kavas lõpetada 2016. aasta juuliks.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et rahastatava uuringu eesmärk on saada põhjalikum ülevaade meie lendoravate asurkonna suurusest ja ka geneetilisest tervisest. „Ei saa tulemuslikult kaitsta seda, mida ei tunne. Usume, et algav lendorava kaitse tegevuskavaga ette nähtud töö annab meile uusi ja paremaid teadmisi, kuidas edukalt kaitsta seda salapärast looma meie looduses.“

2015. aastal alustati lendorava DNA proovide kogumise metoodika väljatöötamisega ning teostati esimesed katsetused lendorava ekskrementidest liigspetsiifilise DNA eraldamiseks. Antud projektiga on kavas analüüsida muude lendorava tööde raames 2015. ja 2016. aasta kevadel võimalikult paljudest erinevatest leiukohtadest kogutud proove, et siis saada juba täpsem ülevaade Eesti lendoravapopulatsiooni suurusest ja killustatusest.

Projekti „Lendorava Eesti asurkonna geneetiline uuring ja avalikustamine“ rahastatakse KIKi keskkonnaprogrammi looduskaitse alaprogrammist 42 030 euroga.

KIK on lendoravate heaks tehtavaid töid rahastanud ka varem. Aastatel 2004 – 2008 on selle liigi kaitseks antud toetusi kokku 19 632 eurot.