Vali, kellele sa teed oma annetuse. Loomakaitsjatele on laekunud mitmeid teateid kahtlastest kerjustest. Inimesed on mures kerjustega kaasas olevate koerte pärast. Samuti häirib neid kerjamisel koerte kasutamine.
 

 

  • Loomakaitse
  • 2. august 2019
  • Foto: Koer Tallinna Loomade Varjupaigas. Janek Jõgisaar

Võib ju juhtuda, et ka abi vajaval inimesel on lemmikloom. Kuid Eestis pole kerjus lemmikloomaga enam tavapärane nähtus. Pigem kasutavad kerjamisel loomi siia just kerjamise eesmärgi rännanud inimesed. Tihti pole tegu inimestega, kes tegelikult almust vajavad. Raha teenimiseks kasutavad nad loomi ja tihti ka maskeeringut - muutes ennast vanemaks, haigeks või vigaseks. Lisaks kasutatakse kaastunde tekitamiseks koeri. Valede abil mängitakse annetajate emotsioonide ja heatahtlikkusega.

Tegu on iga suvel esineva probleemiga, millega Eesti Loomakaitse Selts ja Veterinaar- ja Toiduamet on tegelenud. Kahjuks on keeruline midagi teha, sest seadust tavaliselt ei rikuta. Palusime ka seekord VTAl minna loomade olukorda ja dokumente kontrollima.

Kui ei saa seaduse abil nende tegevust piirata, siis saame ehk regulaarsete kontrollide ja neile mitte annetamisega märku anda, et selline käitumine ei ole meie inimeste arvates eetiline ja vastuvõetav.