Ministrile anti üle 15 organisatsiooni poolt allkirjastatud pöördumine, mis palub uuel ministril määrusega kevadsuvise metsarahu välja kuulutada, ja avaldati lootust, et uue ministriga hakkame liikuma tasakaalustatuma metsanduse suunas.

 Metsarahu positiivne plaan näeb ette üldise lindude ja loomade pesitsusaegse raierahu kehtestamist märtsi algusest soovitavalt juuli lõpuni. Positiivne plaan toetab Looduskaitseseaduse täitmist, aga ka perspektiivikamat metsakasvatust ja puidu kvaliteetsemat varumist.

Kevadsuvised raied võivad pakkuda töökohti, aga lisaks sigivate ja pesitsevate lindude ja loomade häirimisele halvendavad need ka kasvava metsa tervislikku seisundit ning turul ringleva ehituspuidu kvaliteeti. Samuti kulub igal aastal üüratult riigi raha meie maanteede ja teede remontimisele, kuna puidurekkadele antakse teedepiirangute ajal metsa väljaveoks erilubasid.

Muu hulgas tõstatas keskkonnaminister ka lindude pesitsusaegse niidurahu pidamise küsimuse, mille vajalikkust kodanikuühendus kahtlemata toetab, plaanides ministri soovitusel sel teemal Põllumajandusministeeriumiga lähemalt nõu pidada.

Lisaks kevadsuvise raierahu ettepanekule palus kodanikuühendus kaasata EMA metsanduse arengukava juhtrühma, mille probleemide kaardistamise ja huvirühmade arutelude faasist aktiivselt osa on võetud.

Metsaelanike sigimis- ja pesitsusaegse raierahu toetuseks saab allkirja anda siin.

Loe lähemalt EMA kodulehelt.