Noorte jaoks on panga puhul kõige tähtsamaks tõusnud mobiilirakendus ja sellega kaasas käivad mugavad igapäevapanganduse teenused, selgus Swedbanki 18–25-aastaste klientide seas tehtud ulatuslikust uuringust.

  • Ettevõtlus
  • 18. märts 2021
  • https://pixabay.com/photos/people-friends-together-happy-kid-4050698/

Suisa 90% Swedbank Eesti 18–25-aastastest aktiivsetest klientidest kasutavad mobiilirakendust ja 94% neist kasutavad vähemalt ühte digikanalit. Uuringus osalenud noortest klientidest pidas suisa 80% vastanutest mobiilirakendust enda jaoks kõige olulisemaks ja relevantsemaks teenuseks.

„Noorte jaoks ei ole mobiilirakendus enam lihtsalt üks võimalus panga teenuste kasutamiseks, vaid pank asubki mobiilis. Kui on vaja teha ülekandeid, siis tehakse seda mobiilis. Kui on pangaga seotud probleem, siis helistavad mobiiltelefoni abil meie kõnekeskusesse, otsivad vastuseid internetipangast või vestlevad meie virtuaalse assistendiga. Pangaesindusse tulemise võimalust mainis vähem kui iga viies noor klient,“ selgitas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Samal ajal on alles tööelu alustavate noorte segment ka väga hinnatundlik, mistõttu peetakse panga puhul kõige olulisemaks teenuste kvaliteedi ja hinna suhet (73%). Lähtuvalt digitaalsete lahenduste olulisusest on noorte ootused pangale väga kõrged ka innovatsiooni osas (64% vastanutest), lisaks on selge trend ka ootus, et pank tegutseks jätkusuutlikult (57%) ja keskkonnasõbralikult (50%).

„Noored on meie tulevik ja näitavad meile selgelt, millises suunas peame pangana arenema. Digitaalsed lahendused tähendavad lähitulevikus üha enam mobiilipõhiseid teenuseid, rõhku kasutajamugavusele ja disainile. Lisaks on oluline jätkata tegevust kõigi oma teenuste ja investeeringute ümberkujundamist jätkusuutlikkuse põhimõtete alusel. Töötame iga päev selle nimel, et noori veelgi üllatada oma lahenduste ja pakkumistega,“ lisas Ulla.

Uuringus osales 2210 noort vanuses 18–25. Uuring viidi läbi detsembris 2020. Vastanutest oli naisi 58%, mehi 42%, eesti emakeelega 77%, vene emakeelega 23%.