Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna koostatud ülevaade „Eesti tervisestatistika raamat 2005–2008“ esitab ligi kolmesajal leheküljel statistikat haigestumuse, tervishoiuteenuste osutamise ja tervishoiuressursside kohta Eestis nimetatud neljal aastal. 

Kogumik esitab andmed vahetult majanduslangusele eelnenud aastate kohta, andes ülevaate Eesti tervishoiuvaldkonna näitajatest enne kriisi mõjusid. Lisaks teemapeatükkidele sisaldab see hulgaliselt andmetabeleid ning andmeid illustreerivaid jooniseid, kus andmed on omavahel kergelt võrreldavad.

Üldiselt iseloomustab perioodi 2005–2008 tervishoiuressursside hüppeline kasv. Suurenesid nii tervishoiutöötajate arv ja nende palk kui ka riigi rahalised investeeringud tervishoiusüsteemi. 2008. aastal ulatusid Eesti tervishoiu kogukulud 15,4 miljardi kroonini, mis on 75% enam kui 2005. aastal, mil vastav number oli 8,8 miljardit krooni. Kui 2008. aastal Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) juba langes, jätkus tervishoiu kogukulude kasv, kuigi 2006.–2007. aastaga võrreldes mõõdukamas tempos.

Kogumik käsitleb peaasjalikult statistikat, mida tervishoiuteenuse osutajad esitavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnale. Raamatu eelkäijateks on varasematel aastatel Sotsiaalministeeriumi poolt avaldatud tervishoiustatistika aastaraamatud. Raamat sisaldab huvipakkuvat infot nii poliitika kujundajate, analüütikute, tervishoiutöötajate kui ka teiste huviliste jaoks. Kuna raamat on nii eesti- kui inglisekeelne, on selles sisalduv teave kasutatav ka rahvusvahelistele koostööpartneritele.