Eesti Vegan Selts seab vastvalminud strateegiaga ambitsioonikad eesmärgid

Hinnanguliselt on täna Eestis veganeid alla ühe protsendi. Eesti Vegan Seltsi eesmärk on, et aastaks 2022 on 5% Eesti elanikkonnast veganid. Miks ja kuidas sinna jõuda, sellest räägib vastvalminud strateegia.

Eesti Vegan Selts seab vastvalminud strateegiaga ambitsioonikad eesmärgid

Veganlus ja ÜRO säästva arengu eesmärgid 2030

2015. aastal leppisid ÜRO liikmesriigid kokku 17 eesmärgis, mida üleilmselt aastaks 2030 saavutada. Eestil on ÜRO liikmena võimalus ja kohustus panustada globaalsetele probleemidele lahenduste leidmisesse. Edendades veganlust, panustame otseselt kolme Agenda 2030 eesmärki: tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu (eesmärk 3), tagada säästev tarbimine ja tootmine (eesmärk 12) ja võtta kiiresti vastu meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks (eesmärk 13).

Peale selle, et veganlus pakub tõhusat lahendust mainitud eesmärkidele, ulatuvad veganluse mõjud säästva arengu eesmärkidestki kaugemalegi, vähendades maailmas vägivalda ja kannatusi. Tulevikku vaatava visioonina pürgime veganmaailma poole, kus inimesed ei kasuta ega tarbi loomi ning planeedi ressurssidega käiakse ümber vastutustundlikult. Edendades veganlust, muudame loomade, tervise ja keskkonna suhtes vastutustundlike valikute tegemise lihtsamaks kõigile Eesti inimestele.

Eesti Vegan Seltsi strateegilised eesmärgid

Strateegilise eesmärgini ehk 5% veganiteni Eesti elanikkonnast jõuame, soodustades võimalikult paljude inimeste jõudmist veganluseni ning toetades neid, et nad jääksid püsivalt selle eluviisi juurde.

Veganluse kohta on täna palju infot, kuid see on peamiselt kättesaadav interneti vahendusel ingliskeelsest välismeediast. Selleks, et Eesti inimeste teadlikkus veganlusest kasvaks, on oluline, et nendeni jõuaks adekvaatne info veganluse kohta ka kohalikus keeles. Eesti Vegan Selts töötab selle nimel, et veganlust kajastataks meedias toetavalt ja mitmekülgselt, jätkates teavitustööd ka perioodil 2017–2022 ning laiendades tegevusi. Veganeluviisi juures püsimise jaoks on aga vaja läbi viia olulisi institutsionaalseid muutusi, mille saavutamiseks käivitame huvikaitsesuuna, et veganvalikute tegemine saaks lihtsamaks ka väljaspool kodu. Ühtlasi arendame Eesti Vegan Seltsi, et veganitel oleks Eestis tugev eestkosteorganisatsioon.

Panusta veganluse levikusse strateegiliselt, toetades Eesti Vegan Seltsi

Täna koondab Eesti Vegan Selts valdkonna eksperte ja mitmeid Eesti kauaaegsemaid veganeid, kes on andnud oma teadmiste ja tööga olulise panuse veganluse arengusse Eestis. Ühiskonnas suurema mõjuga tegutsemiseks töötame selles suunas, et  Eesti Vegan Seltsist saaks tugeva toetusvõrgustikuga sõltumatu, püsiv ja professionaalne huvikaitseorganisatsioon.

Igaüks, kes soovib panustada veganluse levikusse Eestis, saab kaasa aidata, hakates püsiannetajaks – püsiannetused tagavad seltsi sõltumatuse ja püsivuse, et veganite hääl kõlaks Eestis selgelt ja järjepidevalt. Toeta kodulehel või Ma armastan aidata annetuskeskkonnas.

Aitäh, Sinu panus on oluline!