Keskkonnaameti eestvedamisel said kõik Eesti rahvuspargid uued logod, mis põhinevad siiani kasutusel olnud logode sümbolitel. Sellega sai teoks idee visuaalselt märgistada rahvusparke kui terviklikku võrgustikku.

Viis Eesti rahvusparki (Karula, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Vilsandi) on kõik loodud erineval ajal, mistõttu seni puudus rahvusparkide visuaalses identiteedis ja sümboolikas ühtsus.

„Logod, mida rahvuspargid senini kasutasid, on loodud parkidega tihedalt seotud inimeste poolt oma aja parimate vahendite ja oskustega. Aastaid tagasi välja töötatud sümbolid on pikki aastaid ehtinud rahvusparke ning väga paljudele südamelähedaseks saanud. Aeg on aga edasi läinud ning kaasaegsete vahendite ja oskustega on võimalik rahvusparkide ühtset sõnumit veelgi paremini edasi anda. Mõte rahvusparkide logode uuendamisest idanes Keskkonnaametis juba aastaid, kuid 2013. aastal sai projekt tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele ka reaalselt teoks,“ ütles idee üks eestvedaja ja Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse alal Leelo Kukk.

Uuendamise eesmärgiks oli luua Eesti rahvusparkidele ühtne nägu, mis annaks nii eestlastele endile kui ka väliskülalistele edasi selge ja konkreetse info, et tegemist on rahvusparkidega.

Uute logode autor on Asko Künnap Rakett OÜ-st.

Rahvuspargi logo on meie rahvusparkide visiitkaart, mis annab edasi selle ala iseloomu üheskoos loodusväärtuste ja inimtegevusega. Logo on lubatud kasutada isikutel, kelle tegevus on kooskõlas rahvuspargi eesmärkidega. Kasutades rahvuspargi logo oma tootel või üritusel, antakse edasi sõnum, et tegija väärtustab ja hoiab rahvusparki – nii sealset loodust kui ka säästliku tegutsemise põhimõtteid.

Rahvusparkide visuaalse identiteediga saad tutvuda siinsel aadressil.