4. septembril esitas Eesti Metsa Abiks omapoolsed ettepanekud Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõule.

Soovitasime Keskkonnaametil:
1) täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja alal leiduvate Natura elupaikade ja I ning II kaitsekategooria liikidega, nt niidurüdi, hüübi, jäälinnu, paksukojalise jõekarbi, suurvidevlase, limatünniku ja teistega. Juhtisime tähelepanu ka mõnedele eelnõusse sisse lipsanud ebatäpsustele.
2) Soovitasime kõiki kaitse-eesmärke kaitsta mitte piirangu- vaid sihtkaitsevööndis, et saavutada kindlamat kaitstust.
3) Korrigeerida Alutaguse rahvuspargi piire nii, et sellesse jääks rohkem Alutaguse RP ökosüsteemi osi. Tegemist ei ole laiendusettepanekuga, vaid nimelt piiride korrigeerimise ettepanekuga, praeguste piiridega ei moodusta rahvuspark meie hinnangul loogilist tervikut. Tõime seda tõika ilmestamaks välja ka teisi läheduses asuvaid loodusväärtuslikke alasid, mida võiks, ent ei ole hädavajalik rahvuspargiga liita.

Alates 2019. aasta sügisest on Eesti Metsa Abiks esitanud Keskkonnaametile üle kahekümne parandusettepaneku seoses loodus- ja liigikaitsealade, samuti kaitsealuste objektide kaitse alt välja arvamise ning looduskaitsealade kaitse-eeskirjade leevendamisega. Üritame pidurdada poliitilist tendentsi, mis lubab riigi heakskiidul meie looduskaitsealadel üha rohkem lageraieid, aga ka muid majandustegevusi, sealhulgas maaparandust, ehitustöid, jahti jms.

Tutvu ka EMA teiste parandusettepanekutega.

Eesti ja kogu maailma metsaelu abiks!