Esmaspäeval, 23. märtsil andis Erakond Eestimaa Rohelised (EER) fraktsioon Riigikogu menetlusse eelnõu, mille eesmärk on taastada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel.

Käesoleva aasta alguses jõustunud metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega muudeti ka looduskaitseseadust, lubades lageraiet kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel. Kujunenud olukord ohustab tõsiselt kaitsealuste metsade liigirikkust.

“Selle jabura idee esimesed viljad on juba küpsenud ning mul oli õnnetus äsja näha sellist metsamajandamiskava, mis toob lageraie olemasolevale kaitsealale,“ märkis eelnõu üleandmisel EER fraktsiooni liige Aleksei Lotman. „Käesoleva eelnõu seaduseks saamine võimaldaks taastada  normaalse olukorra, mis oli enne aasta algul jõustunud metsaseaduse muudatust,“ toonitas Lotman.