Kuigi lähima viie aasta jooksul kaalub elektriauto ostmist 22% Eesti inimestest, siis suurimateks takistusteks elektriautode ostmisel peetakse 71% puhul nende sõiduulatust ja laadimisaega ning 66% inimeste hinnangul vähearenenud laadimisvõrgustikku selgus Citadele panga ning uuringufirma Norstat Baltikumis läbi viidud küsitlusest. 

„Tahtsime inimestelt teada, et mis on neile suurimaks takistuseks elektriautode ostmisel ja 71% tõstis esikohale just elektriautode võimaliku sõiduulatuse ja laadimisaja. Järgmisena arvas 66% vastanutest, et piiravaks teguriks on ka vähearenenud laadimisvõrgustik,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

„Sellised vastused näitavad aga, et ilmselt oleks vaja elektriautode osas teha veel omajagu selgitustööd. Eesti on nii väike riik, et tänapäeva elektrilised autod suudavad ilusti linnast linna ja tagasigi sõita. Samuti on tänu kunagisele heitgaaside kvoodimüügi projektile Eestis ainulaadselt eeskujulik laadimisvõrgustik, mis täieneb pidevalt,“ lausus Hakiainen.

Kummalisel kombel märkisid suurimaks probleemiks laadimisvõrgustiku just Tallinna elanikud, kellest 73% tõstis selle esikohale. Samas Tallinnas on laadimisjaamu kõige tihedamalt ja siia on neid kõige rohkem ka juurde ehitatud.
 
Hakiainen märkis, et arusaadavamalt vastas 50% küsitletutest, et elektriautode ostu puhul peletavad neid suhteliselt suured esialgsed kulutused. „See on juba põhjendatum takistus, mille osas on aga ka lahendusi. Näiteks on lähiajal avamas  Keskkonnainvesteeringute Keskus järgmise elektriliste sõidukite soetamise toetusvooru. Samuti leiab toetusi ja soodustusi mujalt, ka Citadele pank ise pakub elektriauto liisingut esmase sissemakseta ning soodsama intressimääraga.“
 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse suurus on 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta. Citadele liisinguintress täiselektrilistele autodele on alates 1,49%+6 kuu Euribor.
 
Panga uuringust ilmnes veel, et peale väikese sõiduulatuse kardevad Eesti inimesed elektriautode puhul ka seda, et need ei sobi Eesti ilmastikutingimustesse (38%) ning need ei ole sobilikud kortermajades elades (29%). Lisaks põhjendati oma pelgust lihtsalt väheste teadmistega – 21% arvas, et tehnoloogiat ei ole veel piisavalt testitud ja 25% hinnangul ei ole neil teema kohta lihtsalt piisavalt informatsiooni.