25.–30. juunil toimus Eestis rahvusvaheline loomaõiguslaste kogunemine, kus osales ühtekokku 40 vabatahtlikku loomakaitsjat Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast.


Kuidas innustada rohkem noori vabatahtlikeks hakkama? Milline peaks olema loomaõiguslike organisatsioonide suhe avalikkusega? Kuidas arendada vabatahtlike oskusi ja teadmisi ning seeläbi ka oma organisatsioonide võimekust ja mõju? 

Loomaõiguslaste kokkusaamine

Taolisi küsimusi oli üritusel osalejatel võimalik omavahel arutada, jagades kogemusi ja teadmisi töötubade, arutelude ja loengute käigus. Ürituse programmi siduvaks juhtmõtteks oli ühendada sarnaste väljakutsetega vabatahtlikke ning arendada sellest lähtuvalt nende isiklikke oskuseid. Seetõttu kasutati ürituse kavas vähem formaalseid õppeformaate nagu töötoad, arutelud ja ümarlauad, et luua võimalikult tugevad sidemed probleemistiku ja osalejate vahel.

Loomaõiguslaste kokkutulek

29. juunil korraldasid loomaõiguslased ka rahvusvahelise meeleavalduse karusloomafarmide keelustamise toetamiseks Balti riikides. Loomakaitse temaatika on viimasel ajal muutunud Baltimaade noorte seas üha olulisemaks. Loomade õiguslik staatus on Eestis mitmest küljest veel lapsekingades, mistõttu on Baltimaade ja Poola noorte vabatahtlike kokkusaamine sel aastal oluline sündmus. 

Järgmistel aastatel on oodata kogu Euroopas loomaõiguslike küsimuste aktuaalsuse suurenemist ning selliste väljakutsetega saavad tegeleda just praeguse aja noored. Omavaheliste sidemete tugevdamine, oskuste arendamine ja ühiste algatuste organiseerimine on kasulik ka osalejariikide ühiskondadele tervikuna. Üritus toimus noortevahetuse programmi raames ja sai võimalikuks tänu Euroopa Komisjoni Erasmus + programmi toetusele. Ürituse peakorraldajaks oli Loomade Nimel.