Neljapäeval, 20. novembril kinnitas Vabariigi Valitsus “Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate korrastamise investeeringute kava aastateks 2008-2013”, mille alusel suletakse ja korrastatakse Kohtla-Järve ning Kiviõli poolkoksiprügilad, teatas Keskkonnaministeerium.

Kohtla-Järve ning Kiviõli poolkoksiprügilate, mida rahvas kutsub ka tuhamägedeks, sulgemise ja korrastamise rahastamiseks on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kokku kavandatud 850 miljonit krooni. 750 miljonit krooni kulub Kohtla-Järve ning 100 miljonit Kiviõli poolkoksiprügila sulgemiseks.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul rahastatakse neid kahte projekti lähtudes “Elukeskkonna arendamise rakenduskavast”, mille aluseks omakorda on Eesti keskkonnastrateegia, riigi jäätmekava ja Keskkonnaministeeriumi arengukava. Toetuse saajaks on Keskkonnaministeerium, kelle eestvõttel toimub nende kahe nõuetele mittevastava poolkoksiprügila sulgemine ja korrastamine.

“Kohtla-Järve ning Kiviõli poolkoksiprügilad asuvad jätkuvalt riigi omandis oleval maal, seega tuleb riigil selle probleemi lahendamiseks sekkuda,” selgitas Tamkivi. “Ka pole kunagiste jäätmeid tekitanud ettevõtete prügilate sulgemise kohustus üle läinud praegu tegutsevatele ettevõtetele. Meile on aga väga tähtis, et need ohtlikke jäätmeid sisaldavad prügilad enam loodust ei saastaks.“

Vastavalt jäätmeseadusele peavad Eestis nõuetele mittevastavad prügilad olema suletud 16. juuliks 2009 ja korrastatud 16. juuliks 2013. “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” raames on jäätmekäitluse korrastamiseks kasutada 2,8 miljardit krooni. Lisaks poolkoksimägede ja tuhaväljade sulgemisele ja korrastamisele toetatakse ka nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemist ja korrastamist, keskkonnanõuetele vastavate tavajäätmeprügilate rajamist ning jäätmete taaskasutamise arendamist.