Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) analüüs EL-USA vabakaubandusleppe (TTIP) mõjudest lükkab ümber valitsuse väite, et lepingu vastuvõtmise tagajärjel ei nõrgene Euroopa Liidu toiduohutuse jm olulised standardid ega järelevalve nende täitmise üle. Eesti Roheline Liikumine (ERL) nõuab Riigikogult seisukohavõttu.

Analüüsi esitlus toimub K 14.10 algusega kl 18 Tartu Loodusmajas Lille tn 10, küsimustele vastab üks analüüsi autoritest, KÕK jurist Siim Vahtrus.

ERLi tellimusel valminud analüüs [1] kinnitab, et TTIP vabakaubandusleppe vastuvõtmise tagajärjel alanevad tõenäoliselt ELi standardid nii kemikaali- ja toiduohutuses kui ka geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kontrollis ning lepe võib sellega seada ohtu Euroopa inimeste tervise ja keskkonna.

KÕKi koostatud analüüs lükkab sellega ümber välisministeeriumi lehel avaldatud ametliku seisukoha [2], et Euroopa Liit "ei kavatse alandada ei oma toiduohutuse standardeid ega teisi inimeste, loomade ja keskkonna kaitseks loodud standardeid" ega nõrgene TTIP läbirääkimiste tulemusena ka järelevalve nende nõuete täitmise üle.

"Leppe kohaselt peaksid EL ja USA oma reeglite muutmisel tegema tihedat koostööd teise osapoolega ning mitte ülemäära takistama kaubavahetust," selgitab analüüsi üks autoreid Siim Vahtrus. "Viimane tähendab, et reeglite ühtlustamine toob sisuliselt kaasa madalamad standardid mõlemal pool Atlandi ookeani."

"Kuna valitsus on järjekindlalt kinnitanud, et EL standardite nõrgenemist TTIP tagajärjel ei toimu, siis vajab KÕK ekspertide vastupidist tõendav analüüs arutelu kõige kõrgemal tasemel," leiab ERL projektijuht Märt Põder. "Kuna lepingu peab lõpuks niikuinii heaks kiitma Riigikogu, siis on see ka sobivaim koht analüüsi järelduste arutamiseks."

Analüüsi järelduseks on ka, et TTIP vabakaubanduslepingus kirjeldatud riikidevahelise regulatiivse koostöö põhimõtetes ja investor-riik vaidluste lahendamise mehhanismides (ISDS) leidub vastuolusid läänelike õiguspõhimõtetega. Lisaks tuuakse välja, et EL reeglites on tegelikult järgi antud ka juba TTIP läbirääkimiste käigus.

TTIP vabakaubandusleppe läbirääkimiste peatamise ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele avamise kampaaniat koordineerib Eestis ERL. Eelmisel nädalal lõpule jõudnud Euroopa kodanikualgatus TTIP läbirääkimiste peatamiseks kogus 3,2 miljonit allkirja, neist 2895 Eestist. Allkirjad esitati 7.10 Euroopa Komisjonile.