Sõltuvalt aastast põhjustab äike ligi 10-15% kõigist Elektrilevi võrgus toimuvatest riketest. Äike võib tekitada võrgus liigpingeid, mis kahjustavad elektroonikaseadmeid. Varakahjust veelgi tõsisemad tagajärjed võivad juhtuda siis, kui äikesetormi tõttu liinid purunevad - see võib seada ohtu inimeste või loomade elu.

Seetõttu tasub suvise „äikesehooaja“ eel meelde tuletada, kuidas hoida ennast ja oma vara.

1. Arvesta oma kodu varustava elektrivõrgu eripära

Maakaablist oluliselt sagedamini tabab äike õhuliine. Kuigi liinid on ehitatud nõuete kohaselt ja kaitsemaandustega, ei pruugi see täielikult kaitsta pikse eest. Kuna äikese puhul on tegu väga võimsa elektriväljaga, võivad liigpinged võrgus tekkida isegi siis, kui pikne ei taba otseselt liini, vaid lööb näiteks selle lähedusse.

Piksest on rohkem ohustatud elektriliinid lagedatel hajaasustusaladel, kus on vähe kõrgeid puid või muid objekte, mis võiksid äikeselaengu maasse juhtida. Tihedamalt asustatud piirkondades on seevastu enamasti rohkem piksevardaid ja spetsiaalseid lahendusi äikese kaitseks. Väga üldistatult öeldes on seega maakaabliga ühendatud linnakorteritega võrreldes äikesest rohkem ohustatud hajaasustusega maapiirkonnad, kus elekter tuuakse kohale õhuliini kaudu.

2. Hinda oma elektriseadmeid ja potentsiaalset varakahju

On lihtne loogika, et kodus, kus on palju liigpinge osas tundlikku ja kallist elektroonikat, on ka kaitsemeetmete peale põhjust rohkem mõelda. Koduseadmetest on üldjuhul väiksema liigpingetaluvusega elektroonikaahelaid sisaldavad elektriseadmed – näiteks arvutitehnika, digiboksid, uued telerid jmt.

Lisaks muutuvad varem „pommikindlad“ elektriseadmed (kütteseadmed, elektripliidid, elektrimootorid jms) tänapäeval üha enam tundlikumaks. Peamine põhjus peitub selles, et seadmestike tööd juhivad üha sagedamini elektroonilised kontrollerid ja automaatika, mis on tundlikud liigpingeimpulssidele. Seega tasub kallist elektroonikaseadet ostes juba kaupluses konsulteerida ka liigpinge tundlikkuse osas.

3. Vajadusel hangi kaitseseadmed

Äikesemõjude vähendamisega arvestame küll elektrivõrgu ehitamisel, kuid täielikult äikeseriski maandada ei ole võimalik. Lisaks sõltub mõju elektroonikaseadmetele ka kliendi enda hallatavast kodusest elektrisüsteemist, kuhu võrguettevõtja „käsi“ ei ulatu.

Tasub aegsasti mõelda võimalike kahjude ennetamisele. Hoone üldise kaitse huvides võiksid hooned olla varustatud piksekaitsesüsteemiga, mis kaitseb maja otsese pikselöögi tabamuse eest. Üksikute elektriseadmete kaitseks liigpinge vastu on aga vaja lisaks spetsiaalseid kaitseseadmeid. Koduseadmete kaitseks on mõeldud liigpingepiirikud, mis juhivad tekkinud liigse pinge maandussüsteemi.

Selliseid kaitseseadmeid saab osta paljudest elektroonika- ja ehituskauplustest. Tasub aga teada, et liigpingepiirikute toimimise eelduseks on korralikult väljaehitatud hoone maandussüsteem.

4. Äikese korral tõmba pistikud vooluvõrgust välja

Kõige lihtsam ja odavam viis seadmeid äikese eest kaitsta on eemaldada need vooluvõrgust! Kui kuuled lähenevast äikesest või lähed suvel pikemaks ajaks kodust eemale, tõmba mittevajalike elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja.

5. Kui äikesetorm on purustanud elektriliine, teata sellest kiiresti 1343

Äikesega kaasnenud tuulepuhangutes mahakukkunud elektrijuhtmed võivad olla pinge all ja kujutada endast tõsist elektrilöögiohtu inimestele ja loomadele. Kui märkad mahakukkunud juhet, teata sellest kiiresti Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Mahakukkunud juhtmele ei tohi läheneda ja kui enda lähedal katkist liini märkad, tuleb sellest eemale liikuda kas jalgu üksteise vastu lohistades neid teineteisest eemaldamata või koos jalgadega või ühel jalal hüpates. Nii väldid eluohtlikku sammupinget, mis tekib kahel jalal astudes juhul, kui juhtme läheduses olev maapind on pinge all.