Koos Läti partneritega on Eestimaa Looduse Fond (ELF) käivitanud projekti Demo FARM - "Keskkonnahoidlike põllumajandusviiside alase Eesti-Läti koostöövõrgustiku arendamine".

Projekti eesmärgiks on loodusele soodsaid majandamisvõtteid kasutatavate näidistalude piiriülese koostöö võrgustik, mis koondab ja tutvustab säästvaid põllumajanduspraktikaid Eestis ja Lätis. Põllumajandustootjaid kutsutakse kandideerima võrgustikus osalemiseks ja avaldusi oodatakse 15. jaanuarini 2010.

ELFi projektijuht Teet Eomäe: "Põllumajandustootmine sõltub mullaviljakusest ja ümbritsevate ökosüsteemide tervisest, kuid põllumajandus ise kahjustab möödapääsmatult keskkonda, kaasaarvatud mulda, vett, taimi, loomi.  Samas võib põllumajandus ka soodustada elurikkust, näiteks võib tuua pärandkooslused - liigirikkad ranna- ja puisniidud. Me soovime ühendada keskkonna kaitse ja pikaajalised majandushuvid. "

Kahe aasta jooksul - kuni 2011. aasta septembrini  - vahetab Eesti ja Läti põllumeeste koostöövõrgustik kogemusi keskkonnasõbraliku tootmise kohta. Põllumajandustootjaid tutvustatakse säästva põllumajandustootmise keskkonna- ja majandusaspektidega.  Lisaks majandamise loodussõbralikuks vormimisele luuakse tingimused talude tegevuse tutvustamiseks ja jagatakse naaberriikide ekspertteadmisi nii piirkonna põllumajandustootjaile kui laiemale üldsusele.   Projekt organiseeritakse võimalikult avatud protsessina, et osalemisvõimalus oleks igaühel.

Lätist aitavad tegevusi vedada Läti Maaelu Konsultatsiooni- ja Õppekeskus ja Läti Looduse Fond ning Eestist ELF.

Projekt katab suure osa Eesti ja Läti territooriumist. Eestist saavad osaleda põllumehed järgmistest maakondadest: Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa. Lätis vastavalt: Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga.