Elurikkuse Erakond toetab kaheksa keskkonnaorganisatsiooni pöördumist keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lambi taandumiseks või tagandamiseks.

  • Arvamused
  • 23. november 2019
  • Foto: Kitsad kingad klaipedas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

 „Marku Lambi tegevus ehk olukord, kus metsanduse ja looduskaitse eest vastutav ametnik on aastaid tegutsenud hoopis metsatööstuste huvides, on Eesti loodusele ja põliskultuurile kaasa toonud rängad tagajärjed,“ ütles Elurikkuse Erakonna kõneisik, metsandusekspert Rainer Kuuba.

Ühe näitena toovadki looduskaitseorganisatsioonid esile Marku Lambi huvide konflikti, kus looduskaitse ja loodusvarade säästliku majandamise eest vastutav asekantsler on samaaegselt ametis tulunduslikel eesmärkidel toimiva Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu esimehena, tegutsedes järjekindlalt metsade intensiivse majandamise ja kitsalt puidutulu huvides.

Metsaomanikud toetavad raiemahtude piiramist ja raievanuse tõstmist

Elurikkuse Erakonna kõneisik, ökoloog Mihkel Kangur rõhutas, et nii värske Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring kui ka Eesti metsaomanike uuring näitavad, et ei rahvas üldiselt ega ka metsaomanikud ei ole rahul Eesti metsade raievanuste alandamise ning valdavalt lageraiepõhise metsade majandamisega. Uuringud on leitavad vastavalt envir.ee ja eramets.ee lehelt. „Muidugi kerkib siin teravalt küsimus, kelle huvide eest seisab asekantsler Marku Lamp, kui tema tehtud otsused ei toeta ekspertide, rahva ja metsaomanike seisukohti,“ ütles Kangur.

„Ajakirjanik Ulvar Käärt võrdles keskkonnaministeeriumi metsapoliitikat juba aastaid tagasi pükste märgamisega: kui algul on soe, siis peagi märg ja külm,“ tõdes Rainer Kuuba. „Metsatöösturitel lastakse raiuda, palju jõuavad ning kui neil puudus kätte tuleb, siis leevendatakse raietele seatud tingimusi, misjärel jätkub jätkusuutmatu raiumine kuni järgmise korrani, mil raiete tegemise tingimusi järjekordselt leevendama peab.“

Raiete piiramine on riigi ja ettevõtluse huvides

Kuuba rõhutas, et tänaseks on nii Keskkonnaagentuuri kui ka RMK töötajad tulnud avalikult välja arvutustega, et praeguseid raiemahtusid säilitada ei ole võimalik ning lisaks raiemahtudele hakkavad langema ka majandusmetsade kogutagavara ja juurdekasv.

„Kuid Marku Lamp ja tema juhitavad ministeeriumiametnikud raiuvad jätkuvalt, et metsa saab langetada samas mahus või rohkemgi.“

Elurikkuse Erakond on veendunud, et metsade üleraiega kaasnevad peagi puidutarne raskused; suured kõikumised varude voos vähendavad ettevõtete investeerimiskindlust, kaasnevad pankrotid ja ennekõike töökohtade kadumine maapiirkondades ning väikeettevõtete seas.

Eile saatsid keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Nõmme Tee Selts ja Läänerannik avaliku pöördumise keskkonnaministrile ja keskkonnaministeeriumi kantslerile, juhtides tähelepanu Marku Lambi juhitud looduskaitse- ja metsanduspoliitika tasakaalust väljas olemisele. Ühendused soovivad näha nende valdkondade seaduspärast ja tasakaalustatud juhtimist ning Marku Lambi taandumist asekantsleri ametist.