Eile käivitas EMT esimese Eesti mobiilioperaatorina tuulegeneraatori rohelise energia tootmiseks tugijaamade tarbeks. EMT on viie viimase aasta jooksul jätkuvalt tegelenud ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamisega ja  meid ümbritseva  keskkonna säästliku mõtteviisi propageerimisega. 

EMT juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul algab sotsiaalne vastutus endast, sellest kuidas ettevõte igapäevaselt toimib ja missugust eeskuju ta kogu ühiskonnale annab. EMT on viimase viie aasta jooksul teadlikult tegelenud ökoloogilise jalajälje vähendamisega: reisimise asemel kasutanud videokonverentsi võimalust, vähendanud paberi kasutamist, pudelid, paber ja pakendid leiavad tee taaskasutusse, EMT Tehnokeskuse  serverite ruumi jahutamisel tekkivat soojust taaskasutatakse maja kütteks.

„Nüüd teeme suure sammu edasi ja alustame rohelise energia tootmist tugijaamade tarbeks,“ selgitas Valdo Kalm. „Tegelikult mõjutavad keskkonda väikesed igapäevased otsused, mida reeglina me ei taju, kuid eeskuju andes ja koos tegutsedes suudame ümbritsevat keskkonda paremini säästa.“

EMT Tehnokeskuses käivitatud tuulegeneraatori võimsus on 5kW ja see võimaldab rohelise energiaga varustada kuni kuut EMT tugijaama. Pilootprojekti eduka toimimise korral plaanib EMT tuulegeneraatorite paigaldamist jätkata ja kasutada tuuleenergiat tugijaamade toiteks laialdasemalt. Tuuleenergia kasutamise lisaväärtus on see, et tugijaamade elektrivarustus on tagatud ka tormide ajal: enamik mobiilsidetugijaamade seiskumisi on praegu tingitud tugevast tuulest põhjustatud elektrikatkestustest. Samuti võimaldab see tugijaamu paigaldada ka kohtadesse, kus statsionaarne elektrivarustus puudub.

EMT on aktiivselt osalenud erinevates projektides, mis on toonud kasu kogu ühiskonnale laiemalt - näiteks „Minu Eesti“ mõttetalgud ning infoühiskonna arengule kaasa aitav „Ole Kaasas!“. Keskkonnasäästlikest ja rohelist mõtteviisi edendavatest projektidest võib esile tuua „Teeme Ära“ koristustalgud, Ajaloomuuseumile kuuluva Orlovi-Davõdovi lossi hoovi korrastamise EMT töötajate poolt, vananenud elektroonikaseadmete kogumise nii ettevõtte seest kui ka klientidelt ja elektroonikajäätmete töötlejatele saatmise, osalemise kilekotivahetuse kampaanias, EMT ülemineku taaskasutatud paberist valmistatud kottidele, e-arvete propageerimise klientide hulgas ja muud tegevused.

„Sotsiaalselt vastutava ettevõttena tunnetame vajadust toimida energia- ja loodussäästlikult ning kutsume üles seda tegema ka kõiki eestimaalasi,“ ütles EMT juhatuse liige Piret Mürk Dubout. „Iga säästetud kilovatt energiat, taaskasutatud paber, plast ja pudel ning istutatud uus puu peegeldavad meie suhtumist ümbritsevasse keskkonda.“