Seoses tarbijakaitseameti, maanteeameti, maksu- ja tolliameti ning politsei- ja piirivalveameti tegevusega kasutatud autode turu korrastamisel toimus Tartus 26. märtsil järjekordne ühiskontroll kasutatud autode müügiga tegelevatel müügiplatsidel. Esialgsete andmete järgi  võib öelda, et olukord Tartus on võrreldes 2014. aastaga paranenud.

Tarbijakaitseamet ja maanteeamet kontrollisid peamiselt tarbijakaitse-, kaubandus- ja võlaõigusseadusest tulenevatest nõuetest kinnipidamist. Näiteks vaatasid ametnikud, kas müügikoht on korrektselt tähistatud, kas auto kohta on esitatud nõuetekohane info, kas auto VIN-kood vastab tegelikkusele ja kas sõiduki tegelik tehniline seisukord vastab müügikuulutuses olevale infole.

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski ütles, et seekord tekkis ametnikel mõne sõiduki puhul kahtlus, et nende hodomeetrinäiduga on manipuleeritud. Samuti oli juhuseid, kus infolehtedelt polnud võimalik aru saada, kes on auto tegelik müüja. „Võrreldes 2014. aastaga on oluliselt vähenenud auto ajaloo varjamisi ja enamustel kontrollitud autodel olid siiski olemas korrektsed teabelehed. Seekordses kontrollis ei märganud ametnikud ka ühtegi müügikohta, mis poleks olnud nõuetekohaselt tähistatud,“ ütles ta.

„Tarbijakaitseameti hinnangul võib öelda, et olukord kasutatud autode turul on alates 2013. aastast muutunud märgatavalt paremuse poole. Seda näitab ka automüüjate suhtumine kontrollkäikudesse ja see, et vähemalt esmapilgul on varem esinenud puudusi vähem,“ tõdes Turetski. 

Turetski sõnul on automüüjatel siiski veel palju arenemisruumi, kuna seekordsetel kontrollkäikudel pidid ametnikud mitmel juhul vajalikuks kauplejale selgitada nende kohustusi tarbijale müügi puhul, pretensiooni esitamise õigust ja müüginõuetega seonduvat. „Ka tarbijatele on paslik meelde tuletada, et kasutatud autot ostes ei saa eeldada, et sellel ühtegi puudust pole,“ rõhutas ta.

Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul on kasutatud autode turul tunduvalt vähenenud väga kehvas olukorras olevate sõidukite müügiks pakkumised. „Hea meel on selle üle, et kauplejad on hakanud ostjat teavitama sõiduki puudustest, kuid siiski on siiani selles osas puudujääke nii autoplatsidel kui margiesindustes,“ tunnistas ta.

„Positiivne on ka see, et kauplejad ise soovitavad tarbijal teha autole lisakontroll. See on hea indikaator ostjale müüja usaldusväärsuse kohta kui ka eeskuju teistele turuosalistele. Samuti peaksid tarbijad ise mõtlema lisakontrolli tegemise vajadusele,“ sõnas Vahtra.

Ametite hinnangul on tarbijatel endiselt mõistlik uurida hoolikalt nii müüja kui sõiduki tausta. Uue võimalusena saab ostja tutvuda maksu- ja tolliameti lehel äriühingust müüja tasutud maksude koondsummaga. Kui see on teiste sarnaste müüjatega võrreldes väike või olematu, siis tasub sellest omad järeldused teha. Kindlasti tuleks lisaks veenduda, et tegeliku müüja nimi oleks ostudokumentides ja tema müügilepingule kantud isikukood, dokumendinumber või registrikood õige.

Tarbijakaitseamet ja maanteeamet kontrollisid Tartus seekord Mootorvedu OÜ-d ja Delfi Grupp OÜ-d, mis tegutsevad Mobilstar müügiplatsil, KSAuto OÜ-d ning Car Uno OÜ-d (Uno Auto). Kokku kontrollisid ametnikud ligi 200 sõidukit. Lõplikud kontrolli tulemused selguvad peale menetluste lõppu.

2014. aastal kontrollis tarbijakaitseamet kokku 78 kauplejat ja tuvastas rikkumisi nendest 57,7 protsendil.