Paarinädalane Vene-Ukraina gaasitüli näitas Euroopale väga selgelt kätte, kui palju sõltutakse Venemaa energiavarudest. Nii mõneski ELi liikmesriigis suleti koole, kärbiti palkasid ning haiglapatsiendid värisesid külmast. Kolm Euroopa Parlamendi saadikut jagasid mõtteid gaasitülist  nende koduriigis.

Euroopa Liit impordib hetkel 50% oma vajaminevast energiast. Aastaks 2030 võib energiaimpordi osakaal suureneda 70%ni. Ligi 42% importgaasist tuleb Venemaalt ning 80% sellest liigub Euroopasse läbi Ukraina.
 
Ukraina ja Venemaa vaheline gaasitüli jättis mitmed ELi liikmesriigid gaasita ligi kolmeks nädalaks. Bulgaaria ja Slovakkia kasutavad gaasitüli argumendina, et taas käima lükata oma ELi liikmeks astumise kriteeriumide täitmiseks suletud tuumajaamad.
 
Esmaspäeval, 2. veebruaril arutavad saadikud teist strateegilist energia ülevaadet, mis toob välja saadikute ettepanekud ELi tulevaseks energiapoliitikaks. Raporti koostas prantsuse liberaal Anne Laperrouze.
 
"Kriis mõjutas majanduse aeglustumist"
 
Bulgaaria sotsiaaldemokraat Atanas Paparizov kirjeldas, kuidas gaasivarustamise katkemine jättis külmaks koole, lasteaegu ja haiglaid ning kodusid. "Keemia- ja klaasitööstused, mille tegevus sõltub gaasist, seisavad silmitsi suurte majanduskahjudega. Samas tagasid olemasolevad gaasivarud minimaalse varustuse ning tööstus ei pidanud täielikult seiskuma."
 
Slovakkia konservatiiv Zita Pleštinská sõnul oli gaasitülil väga suur mõju Slovakkia majandusele, kui varustamine täielikult lõppes. "Tuhanded ettevõtted pidid tootmise katkestama, makstes töötajatele 60% palgast. See kriis mõjutas Slovakkia majanduse aeglustumist."
 
Ungari parlamendiliige András Gyürk näitas gaasitüli seda, et Ungari on gaasivarustuse suhtes üks kõige haavatavamaid riike ELis. "Ungari otsustetegijad peaksid fokusseerima Venemaa ja Ukraina vastutustundele, aga samas kaaluma suuremate võimaluste kasutuselevõtmist."
 
Kuidas saavutada energiajulgeolekut?
 
Paparizovi hinnangul peaks energiajulgeolek olema kolmanda energiapaketi nurgakivi. "Adekvaatsel infrastruktuuril ning varudel põhinev ühine Euroopa gaasiturg koos kohustuslike strateegiliste reservide ning liikmesriikide solidaarsusega on ainus võimalus viis kaitsta energiajulgeolekut."
 
"Peame meenutama oma Ukraina partneritele, et slodaarsus mängib suurt rolli suhtetes ELi liikmesriikidega," märkis Zita Pleštinská. "Tänu saksa solidaarsusele sai Slovakkia taas gaasi."
 
András Gyürki sõnul peaksid ELi liikmesriigid solidaarsuse eesmärgil ühendama oma elektri- ja gaasitorud ning saavutama kokkuleppe varude suhtes.

Allikas: http://www.europarl.europa.eu