Stress, vigastused, väsimus, dehüdrateerimine - need on sagedased vaevused, mida loomade pikamaa transportimisel ette tuleb. Kuigi EL on vastavat õigusloomet pidevalt uuendanud, on Euroopa Parlamendi eksperdid loomade heaolu pärast mures. Neljapäevasel istungil arutati, kuidas kaitsta loomi paremini.

"Olen olnud regulaarses ühenduses paljude organisatsioonidega, kel on tõestusmaterjali, et kehtivat õigusloomet ei rakendata mitmetes liikmesriikides," kommenteeris Neil Parish, parlamendi loomade heaolu fraktsioonidevahelise töögrupi esimees, loomade pikamaa transportimist.  
 
"Olen Euroopa Komisjoni selles küsimuses mitu korda survestanud, kuid hetkel ei paista, et vääriti käituvaid liikmesriike korrale kutsutaks," märkis lisaks ka põllumajanduskomisjoni juhi ametit pidav saadik.
 
Parish muretseb eelkõige hobuste pärast. "Nad ei ole sobivad pikkadeks sõitudeks ja neil on erivajadused. Neid kaitsev õigusloome on küll olemas, kuid seda on  vaja täita."
 
Liz Lynne, briti liberaal, ütles, et tõendusmaterjal näitab, et ELi reeglid, mis oleksid hobuste heaolu kaitsma pikamaa transpordil, tähendab tegelikult ebainimlikke tingimusi ja tarbetut piinlemist.
 
"Hobused pakitakse terasest veoautodesse sisse nagu sardiinid. Autode temperatuur on rohkem kui 40 kraadi ning nad võivad sõita tuhandeid miile ilma et loomadele antakse toitu ja vett, põhjustades vigastusi või isegi surma."
 
Lynne hinnangul peaksid ELi valitsused ja Euroopa Komisjon kiiresti tegutsema ja tagama selle, et olemasolevad reegleid ka õigesti rakendatakse, sealhulgas kasutataks karistusi.
 
"Ma loodan, et minu kirjalik deklaratsioon ning sellega seonduv arutelu tõstab teema suhtes teadlikkust nii saadikute kui avalikkuse seas üldiselt; ning on suur samm edasi leevendada loomade traumasid."

Allikas: www.europarl.europa.eu