18. juunil võttis Riigikogu otsusena vastu Erakond Eestimaa Rohelised (EER) fraktsiooni eelnõu, millega tagatakse 12 miljardi krooni ulatuses laene, mis on suunatud nii kodude energiasäästlikuks muutmiseks kui ka väikekatlamajade taastuvkütustele üleviimiseks.

Eelnõu tegevuste katteks on vastu võetud riigieelarve paranduses ette nähtud ka toetussummad koduomanikele energiaauditite, energiasäästuks vajalike ehitusprojektide ja ehitusjärelvalve kinni maksmiseks
 
„Tegemist on tõsise panusega Eesti majandusse ja ehitussektori taastamisse, mille mõju sõltub loomulikult nii ehitajate, materjalide kui ka seadmete tootjate, pankade ja koduomanike ühistööst,“ ütles Eestimaa Roheliste eestkõneleja  Marek Strandberg. „Meie soov on majanduses taastada usaldus ja selleks on need tagatised ka loodud,“ märkis ta.
 
Eelnõu loob alused Eesti Energia ja Kliimaagentuurile, mille rolliks saab laiemas paanis ka energia ja kliimajulgeoleku küsimustega tegelemine.
 
„Täna pole Eestis asutust, mis toetaks erinevate energiakavade ja kliimahoole küsimuste terviklikku edendamist,“ ütles Riigikogu rahanduskomisjoni liige Toomas Trapido. „Energiasäästu kava on üks esimesi ulatuslikke plaane, millega loodav asutus tegelema hakkab,“ lisas ta.
 
Tegevuskavad peavad olema otsustusvalmid selle aasta septembri keskpaigaks ja kõnealune kava võib tekitada kuni 8000 töökohta.