Keskkonnateabe Keskuse poolt läbiviidavate ulukite uuringute raames õnnestus 18. juunil varustada GPS-kaelusega esimene hunt Baltimaades.

Noor emahunt märgistati KTK ulukiseireosakonna kiskjate seire peaspetsialisti Marko Kübarsepa poolt Tipu uurimisalal Soomaa Rahvuspargi lõunaservas. Kaelus saadab pidevalt VHF raadiosignaale ning suundantenniga varustatud vastuvõtjaga saab määrata tema asukohti. 

Lisaks sellele salvestab kaeluses olev GPS seade iga kahe tunni tagant tema geograafilise positsiooni, salvestatud andmeid saab alla laadida samuti raadioside kaudu. 

Kaelusega hunt on esimene omataoline Baltikumis, analoogilisi uuringuid on tehtud lähiriikidest Soomes ja Poolas. Raadiotelemeetriliste meetoditega on KTK ulukiseireosakonna poolt varem jälgitud ilveseid, metskitsi ja metssigu.

Uuringud annavad  informatsiooni loomade territooriumi suuruse, elupaigakasutuse ja toitumise kohta.

KTK poolt läbiviidavaid ulukite uuringuid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.