Tallina trammitaristu uuendamine on püsinud graafikus, tänu millele saab hakata esimene uus CAF Urbos tüüpi tramm alates tänasest teenindama reisijaid 3. liinil marsruudil Tondi-Kadriorg.

„On hea meel, et kvooditehingu tulemus annab linlastele võimaluse nautida kaasaegset ühistransporti, mis ühendab endas nii mugavuse kui ka keskkonnasäästlikkuse,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt.

Riik toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel trammitaristu rekonstrueerimist Ühtekuuluvusfondist 24,5 miljoni euroga. Kokku on tänaseks trammitaristu uuendamiseks Tallinnale välja maksnud enam kui 16,5 miljonit eurot.

Trammitaristu uuendamine on eelduseks, et Tallinnas oleks võimalik kasutusele võtta uued CAF Urbos tüüpi trammid. Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud saastekvootide ostu-müügi lepingu kohaselt saab Tallinn 20 uut trammi. Neist esimene alustas testsõite aasta alguses, nüüd alustatakse ka reisijatevedu.

Trammide soetamise meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti vabade CO2 kvootide müüki korraldas Keskkonnaministeerium.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist 15 aastaga toetust saanud üle 17 000 projekti.

Taustainfo:

Koos trammiteedega on tänaseks korda tehtud ka teelõik, mis jääb Pärnu maanteel Vabaduse väljaku ja Tondi vahele ning Vana-Lõuna trammidepoo.

Sellel kevadel alustati trammitee rekonstrueerimist lõigul Lubja tänavast  - Majaka tänav. Tallinna linna lisavahendite arvelt on uuendatud kogu Majaka tänav ning lisaks uutele trammiteedele, ooteplatvormidele ning -paviljonidele rajatakse ka uus kõnnitee ja tänavavalgustus.

Tallinna trammitaristu uuendamise projekti raames tehakse ka ettevalmistusi Peterburi tee alguses, et järgnevatel aastatel oleks võimalik rajada trammitee pikendus kuni lennujaamani. TLT esitas veebruaris taotluse ligi 20 miljonit eurot maksva jätkuprojekti rahastamiseks.

Tallinna trammiliinide 3 ja 4 uuendamise projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 91 miljonit eurot. Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud lepinguga saastekvootide eest ostetavad trammid moodustavad sellest 53,4 miljonit eurot.