Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras 60 maaettevõtjale ligi 13 miljonit eurot toetusi, mille abil soovitakse maapiirkondades teha investeeringuid mitmesugustes valdkondades väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Maaelu arengukava meetme „Maaelu mitmekesistamine" investeeringutoetus on mõeldud keskustest kaugemale jäävates piirkondades ettevõtluse elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks kõige laiemas mõttes.

Toetuse abil tehtavate investeeringute abil laieneb tootmine ja tekivad töökohad, maarahvale pakutakse kohapeal vajalikke teenuseid, põllumajandussektorile võimalusi toodangu töötlemiseks, paiku puhkuseks ja huvitegevusteks ja palju muud. 

Suurprojektidel kohalikule elule suurem mõju

„Sügisel toimus taotlusvoor vaid suurprojektide rahastamiseks," täpsustas PRIA investeeringutoetuste büroo juhataja Lauri Kolberg ning lisas, et taotletav summa peab jääma vahemikku 100 000-300 000 eurot. „Niisugune erisus aitab tagada, et taotlusvooru eelarve ei kulu paljude väikesemahuliste tegevuste peale, vaid võimaldab ette võtta suuremaid investeeringuid, millel on kohalikule elule ka suurem mõju," ütles Kolberg.

Selle taotlusvooru eelarve oli esialgselt ligi 158 miljonit krooni. Taotlusi laekus 152 ettevõtjalt ning investorite suurt huvi arvestades lisas põllumajandusministeerium eelarvele veel 50 miljonit krooni. Seoses sellega määras ka PRIA toetused kahes osas; möödunud nädalal oli määramisotsus käes neil 60 taotlejal, kelle projektid pälvisid hindamiskomisjonilt rohkem punkte.

„Kui vaadata kavandatavate projektide sisu, siis see on märksa mitmekesisem kui sama meetme väikeprojektide taotlusvoorudes, kus suure osa moodustavad maaturismi ja puhkemajandusega seotud investeeringud," nentis Lauri Kolberg. ema sõnul on suurprojektide seas aga rohkem tootmise ja ettevõtlusega seotud objekte.

Metalltöökoja konstrueerimisest taristute rajamiseni

Toetus määrati näiteks metallitöökoja rekonstrueerimiseks Audrus, tselluvilla valmistamiseks Räpinas, mineraalvee villimisliinile Häädemeestel, elusloomade oksjonikeskusele Valgjärvel kui ka taristute rajamiseks. Mitmel pool rekonstrueeritakse vanu hooneid tootmishooneteks või puhkekeskusteks ning jätkatakse juba alustatud projekte.

Projektiraha aitab teha Vilsandi tuletorni, Eisma sadamat, Cantervilla vabaajakeskust, Leigo tulerestorani, Vudila mängumaa veeatraktsioone,  Lümanda lubjakoja-teemaparki ja paljut muud.

Projektide elluviimiseks on aega kaks aastat. Toetuse saavad ettevõtjad kätte pärast kuludeklaratsioonide PRIAsse esitamist.

Maaelu arengukava 2007-2013 meetme „Maaelu mitmekesistamine" käesolev taotlusvoor oli juba neljas, seni on PRIA selle meetme raames 547 taotluse põhjal määranud 40,6 miljoni euro ulatuses toetusi.

Allikas: PRIA