Eile pealelõunal
avati Tallinnas Euroopa Komisjoni ühinenud uurimiskeskuse kodanike julgeoleku
ja kaitse instituudi põllumajandusseire osakonna ning Eesti Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) koostöös korraldatav rahvusvaheline
seminar „LPIS 2009“ alapealkirjaga „Geoinfosüsteemide
andmebaaside ajakohastamine ja kvali­teedi hindamine“.

Seminari „LPIS 2009“  (Land Parcel Identification Systems - maa-alade identifitseerimissüstee­mid) näol on tegemist põllumassiivide registrite teemalise regulaarse kokkusaamisega, milles on osalema oodatud kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad. Põllumajanduslike maa-alade identifitseeri­mine ja vastava registri ning  geoinfosüsteemi olemasolu on kohustuslikuks eelduseks, et liikmesriik saaks administreerida pindalapõhiseid toetusi.

Seminari toimumiskoht on igal aastal erinev ning sel aastal langes valik seminari kaaskorraldu­seks Eestile. Möödunud aastal toimus samasugune üritus Bulgaarias.

6.-8. oktoobril Tallinnas toimuval konverentsil osalevad kahekümne kuue riigi ja EL-i Komisjoni esindajad. Nad arutavad geoinfosüsteemide tehnilisi küsimusi, võimalikke kasutusvõimalusi erine­vate toetusskeemide menetlemisel, põldude registrite andmete kvaliteeti puudutavaid probleeme jms.

Eestis on geoinfosüsteemi EAGIS arendamisega ja põllumassiivide registri pidamisega tegeletud juba üle üheksa aasta - alates PRIA algusaastast.  EAGIS on abiks pindalapõhiste põllumajandus­toetuste menetlemisel ja kaugseire teostamisel.

Pindalatoetustena makstakse Eestis taotlejatele igal aastal üle 2 miljardi krooni.

Konverents „LPIS 2009“ toimub Tallink City Hotel’i konverentsikeskuses. Eesti esindajatelt on konverentsi päevakavas neli ettekannet ja sõnavõttu.