Tulge ja jagage oma nägemust EL-i sotsiaalse ja majandusliku tuleviku kohta!

Euroopa Kodanike Foorum 2009 toob kokku kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud arutama omavahel ja seejärel poliitiliste otsustajatega EL-i puudutavate võtmeteemade üle, peamine küsimus, millele vastust otsitakse on “Mida saab EL teha meie sotsiaalse ja majandusliku tuleviku kujundamisel tänases globaliseerunud maailmas?”

Kuni 13. märtsini 2009 on kõigil võimalus osa võtta üle-euroopalisest debatist, mille teema on: “Mida saab EL teha meie majandusliku ja sotsiaalse tuleviku kujundamiseks globaliseerunud maailmas?” Selle online debati tulemusel tuuakse välja 10 ettepanekut, mille üle arutlevad 30 juhuvalimi abil kutsutud Eesti elanikku, kes osalevad Euroopa Kodanike Foorumil 14.-15. märtsil 2009.

Veebilehel www.euroopa-kodanike-foorum.eu saate arutleda mitmete sotsiaalsete ja majanduslike küsimuste üle, liituda käimasolevate debattidega või algatada uusi teemasid. Ühtlasi on võimalus hääletada nii paljude ettepanekute poolt, kui soovite. 10 online debati ajal kõige enam hääli saanud ettepanekut esitatakse rahvuslikul konverentsil 2009. aasta märtsis.

Siin on teie võimalus debatti mõjutada!