EL määrus 1907/2006 kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja klassifitseerimise kohta ehk nn REACH-määrus on kindlasti üks mahukamaid ning kohustusterikkamaid õigusakte Euroopa Liidu õiguses. Selle praktilisel kasutamisel on juhised paljudele hädavajalikud ning hiljuti on Euroopa Keemiaagentuur avaldanud lühendatud versioonid REACH-määruse juhenddokumentidest menetluste ja meetodite kohta kasutamiseks haldusorganitele ning ettevõtetele.

Neist esimene annab ülevaate kohustuslikest nõuetest ainetele, mida REACH-määrus reguleerib (vt teksti). Teine käsitleb ainete registreerimisandmeid ning ainete toimikute koostamist ja käsitlemist ( vt teksti). Tegemist on esimeste lühendatud juhendmaterjalidega, millele järgnevad teised, muid REACH-määrusega seotud küsimusi käsitlevad lühendatud juhendid. 

Allikas: European Environmental Law News Service

Vt REACH määruse juhendmaterjale Euroopa Keemiaagentuuri kodulehel

vt REACH määruse teksti 2009. oktoobri seisuga

vt Keskkonnaõigusekeskuse uudiskiri