Euroopa Komisjon on hiljuti saatnud seoses EL direktiivi 92/43 (nn loodusdirektiiv)  rikkumisega hoiatused Kreekale ning Hispaaniale.

Kreeka on Euroopa Komisjoni väitel jätnud kohaselt kaitsmata Natura 2000 võrgustikku kuuluva Koroneia järve, mida saastab ümbritsev tööstus ning linnad ning mille vett kasutatakse ekstensiivselt niisutussüsteemides. Hoolimata järve kaitse alla võtmisest, pole kaitse olnud piisav kaitsestaatuse halvenemise vältimiseks.

Hispaania poolt on Komisjoni hinnangul toimunud kaks loodusdirektiivi rikkumist. Esiteks on jäetud ebaseaduslikult läbi viimata keskkonnamõjude hindamised mitmetele hetkel töötavatele avatud kaevandustele, mis asuvad Laciana oru Natura 2000-alal Castille-Leoni provintsis. Laciana org on elupaigaks mitmetele ohustatud liikidele, mh pruunkarule ja metsisele. Loodusdirektiivi art 6 alusel tuleks sellisel alal läbiviidavste projektide puhul viia läbi keskkonnamõjude hindamine, et vältida kaitstavate liikid. Teiseks teavitas Komisjon Hispaaniat tervelt 174 alast Kanaari saartel, mis tulnuks loodusdirektiivi alusel erikaitsealadena kaitse alla võtta, kuid seda pole seni tehtud.

Komisjon alustab liikmesriikide vastu rikkumismenetlus Euroopa Ühenduse Asutamislepingu artikkel 226 alusel ning kui liikmesriigiga ei saavutata lõpuks üksmeelt, võib järgneda Komisjoni poolt pöördumine Euroopa Kohtusse.

Allikas: Euroopa Komisjon

Vt Euroopa Komisjoni pressiteadet rikkumismenetluse kohta Hispaania vastu

Vt Euroopa Komisjoni pressiteadet rikkumismenetluse kohta Kreeka vastu

Vt loodusdirektiivi teksti

Loe lisa: http://www.k6k.ee/uudiskiri