Euroopa Komisjon kehtestas ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja

28. mai 2010.a. kehtestatud määrus nr 468/2010 tugineb 2008 a. välja antud määrusele nr 1005/2008, millega luuakse EL süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ja mis näeb ette selliste laevade EL nimekirja koostamise korra.

Nimekirja kandmise tagajärjeks rida sanktsioone – näiteks ei esita lipuliikmesriigid komisjonile selliste laevade jaoks kalapüügilubade taotlusi; neile väljastatavad kehtivad kalapüügiload võetakse tagasi; selliseid laevu ei abista seaduslikud kalalaevad mingil moel, ei osale kalatöötlemistoimingutes ega ümberlaadimises ega ühistes püügioperatsioonides jpm.

Nimekirja koostamisele eelneb ka põhjalik andmete kogumise ja konsultatsiooniprotsess lipuriigiga, muuhulgas antakse võimalus ka kalalaeva omanike seisukohti esitada. Nimekirja uuendatakse iga kolme kuu järel. Euroopa liidu (sh. Eesti) lipuriigiga laevu nimekirja hetkel ei kuulu, lähimatest naabritest on lipuriikide nimekirjas Venemaa kalalaevaga Dophin (Ognevka).

Vt. kalalaevade nimekirja Euroopa Liidu Teatajas

Vt. määruse nr 1005/2008/EÜ teksti