Euroopa Komisjon algatas 19. jaanuaril avaliku konsultatsiooni võimalike laevade kasvuhoonegaaside heidet vähendavate EL meetmete kohta.

Konsultatsioon kestab 12. aprillini 2012 ja sellest on kõigil võimalik osa võtta Komisjoni poolt selleks avatud veebilehel.

Laevaliikluse poolt põhjustatav üleilmne kasvuhoonegaaside heite kogus (hetkel tekitab laevaliiklus 3% ülemaailmsest  CO2 heitest) suureneb ennustuste kohaselt ilma täiendavate meetmete võtmiseta aastaks 2050 kaks korda. Samas puudub hetkel rahvusvaheline laevade kasvuhoonegaaside vähendamise regulatsioon.

Euroopa Parlament ja liikmesriigid on korduvalt tõdenud, et kui rahvusvaheliste lepetega ei võeta meetmeid rahvusvaheliste merelaevade heite vähendamiseks, peaks Komisjon tegema ettepaneku meetmete võtmiseks ELi tasemel. Lisaks on EL võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaase koguheidet 2020. aastaks vähemalt 20% võrra võrreldes 1990. aastaga.


kikKäesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.