Kuni 9. augustini on kodanikel, organisatsioonidel ning avalikel asutustel võimalik esitada Euroopa Komisjonile oma arvamust ja ideid seoses kilekottide kasutamise vähendamise, biolagunevuse nõuetega ning biolagunevate toodete tarbija jaoks paremini märgatavaks tegemisega.

Euroopa Komisjon otsib võimalusi vähendada plastist kilekottide kasutamist üle-Euroopaliste meetmetega, kuna kilekottide näol on tegemist suure jäätme- ja reostusallikaga.

Samuti soovitakse saada arvamusi selle kohta, kas senised biolagunevuse nõuded EL direktiivis 94/62/EÜ (nn pakendidirektiivis) on piisavad: nimelt ei teha siiani direktiivis vahet kompostitavate (aga looduslikes tingimustes mittelagunevate) ning looduses vabalt lagunevate pakendite vahel.

Ka soovitakse saada arvamusi selle kohta, kuidas muuta biolagunevad tooted tarbija jaoks senisest nähtavamaks. Oma arvamust on võimalik avaldada järgmisel leheküljel: ec.europa.eu.


Allikas: Euroopa Komisjon