Laevadel kasutatakse kütusena tavaliselt rasket kütteõli, mille väävlisisaldus võib olla oluliselt suurem veo- ja sõiduautodel kasutatava kütuse 0,001 protsendist. Kütusest tulenev vääveldioksiidi heide põhjustab happevihma ja tekitab tahkeid peenosakesi. Selline peentolm on kahjulik inimese tervisele, põhjustades hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi.

Seetõttu soovib Komisjon muuta vedelkütuste väävlisisaldust käsitlevat direktiivi 1999/32/EÜ, teatas Keskkonnaõiguse Keskus.

Ettepaneku kohaselt vähendatakse alates 1. jaanuarist 2015 sellistes tundlikes piirkondades nagu Läänemeri, Põhjameri ja La Manche´i väin laevakütuse väävlisisalduse senist piirtaset 1,5%-lt 0,1%-le.

Muudes piirkondades kui eelnimetatud tundlikud piirkonnad tuleb 1. jaanuariks 2020 tulla toime veel ulatuslikuma kärpimisega 4,5%-lt 0,5%-le.

Kuna reisilaevad sõidavad enamasti ranniku lähedal ja viibivad palju sadamates, peaksid need aastaks 2025 üle minema 0,1% väävlisisaldusega kütusele sõltumata sellest, kas nad sõidavad tundlikel aladel või mitte.

Liikmesriigid peavad ettepaneku kohaselt kindlustama, et nimetatud piirväärtusi järgitaks nende vääveloksiidide emissiooni kontrolli vööndis (SOx emissioon control areas).

Nõue laieneks kõikidele laevadele, sõltumata sellest, mis lipu all need sõidavad, ning kehtiks ka laevadele, mille reisi alguspunkt on väljaspool EL-i.

Sadamakai ääres olevad laevad ei tohiks kasutada kütust üle 0,1% väävlisisaldusega. Kütuse vahetamine ja selleks kulunud aeg tuleks kanda logiraamatusse.

Kuna madalama väävlisisaldusega kütuse kasutamine ei pruugi olla otstarbekas, lubatakse alternatiivina laevadel kasutada ka heitgaasipuhastussüsteeme.


Vt muutmisettepaneku teksti Euroopa Komisjoni kodulehel (pdf-formaadis, inglise keeles)