Euroopa Komisjon võttis 29. märtsil vastu otsuse, milles kehtestatakse eeskirjad teatud nõudeid täitvatele elektrijaamadele tasuta saastekvootide eraldamise kohta ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kolmandal perioodil (2013–2020).

Üldiselt peaks sellel perioodil elektrisektor kõik oma saastekvoodid ostma, samas on 10-le liikmesriigile (nende hulgas ka Eestile) ette nähtud võimalus erandkorras piiratud koguses saastekvoote tasuta jagada. Otsusega koos anti välja ka teatis, milles on esitatud elemendid, mida komisjonil tuleb hinnata, kui liikmesriik esitab elektrisektorile tasuta saastekvootide jagamiseks taotluse.

Liikmesriikidel on taotluste esitamiseks aega 30. septembrini, mille järel teeb Komisjon kuue kuu jooksul otsuse taotluse tagasilükkamise või vastuvõtmise kohta. Tasuta eraldatavate heitkoguste arvelt vähendatakse riigile enampakkumisel müümiseks mõeldud saastekvootide hulka, st seeläbi vähenevad enampakkumisest saadavad tulud.


Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus Euroopa Komisjoni uudise põhjal

Vt Euroopa Komisjoni pressiteadet otsuse kohta