20-40% maailma puidust on pärit ebaseaduslikult raadatud troopilistest ürgmetsadest. Möödunud aasta aprillis teatasid saadikud, et soovivad keelata troopilise puidu importi ELi, et kaitsta ürgmetsi, mis kunagi enam tagasi ei kasva. Nüüd on puiduregulatsioon tagasi parlamendis ning saadikud pole rahul ELi valitsuste otsusega selles osas.

Troopiline puit on tuntud oma hea väljanägemise, madala hinna ja kõrge kvaliteedi poolest. Sellest tehtud mööbel on elegantne, puit on vastupidav, sh ka halbadele ilmastikuolude suhtes. Euroopas kasvav tamm on sarnane, aga väga kallis.

Aastas raadatakse maailmas ligi 13 miljonit hektarit metsa, sh kuus miljonit hektarit ürgmetsa. Suur osa troopilisest puidust tuleb ürgmetsadest, mis mitte kunagi enam tagasi ei kasva ning mille kaitse on oluline kliimamuutuse vastu võitlemisel.

Möödunud aasta raportis märkisid Euroopa Parlamendi saadikud oma rahulolematust rahvusvahelise troopilise puidu lepinguga, millega ELi liikmesriigid liitusid, väites, et leping ei taga piisavalt troopiliste metsade kaitset, vaid õhutab hoopis puidukaubandust. Saadikud soovisid ebaseaduslikult langetatud troopilise puidu impordi keeldu ELi.

Parlamendi raport oli seisukohal, et Euroopa Komisjon peaks tegema õigusloome ettepaneku ebaseaduslikult langetatud troopilise puidu impordi keelustamise kohta ELis.

Parlamenti tagasi jõudnud ELi nõukogu otsus troopilise puidu osas aga ei hõlmanud selle impordikeeldu, samuti ei täpsustanud see karistusi ega nõudnud kriminaalkaristusi.

4. mail hääletasid keskkonnakomisjoni liikmed teist korda troopilist puitu puudutava raporti üle, korrates oma nõudeid, mida nõukogu polnud arvesse võtnud.

"EL on aastaid ebaseadusliku puidu osas moraliseerinud," kommenteeris raportöör Caroline Lucas, briti roheline, "samas on ta silmakirjalikult pakkunud ennast üheks suurimaks turuks." Lucase valiti äsja Ühendkuningriigi parlamenti ning kes seetõttu lahkub Euroopa Parlamendist. Tema raport võetakse üle teise parlamendiliikme poolt.