25. märtsil 2009.a. jõudis Euroopa Parlament kompromissile Euroopa Nõukoguga ning kooskõlastas uue määruse eelnõu, mille eesmärgiks on ajakohastada EL seadusandlust osoonikihti kahandavate ainete osas.

Tulevane määrus on kooskõlas Montreali protokolliga osoonikihti kahandavate ainete kohta, kuid läheb selle nõuetest veelgi kaugemale, seades rangeid piiranguid teatud külmikutes ja hoonete soojustamisel kasutatavatele ainetele.

Erilist tähelepanu pööratakse halogeenitud klorofluorosüsivesinikele ja metüülbromiidile - määruseelnõu näeb ette nende kasutamise vähendamise ajakava ning ka tähtaja lõplikuks kasutuselt kõrvaldamiseks.

Vt määruse eelnõu teksti

Vt Euroopa Parlamendi kooskõlastuse teksti
_____________________________________________

Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus