Tallinn toob Euroopa rohelise pealinna aastal pargi Raekoja platsile, toidusalud Mustamäele ja Lasnamäele, rahvusvahelise roheinnovatsiooni kesklinna, roheluse Kristiine transpordisõlmedesse ja palju muud.

Euroopa rohelise pealinna aasta põhiteemad on elurikkuse hoidmine, kliima, rohetehnoloogiad ning kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine. Samuti on võetud eesmärgiks kaasata rohepealinna tegemistesse nii tallinlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka erinevaid vabaühendusi. Rohelise pealinna programmis on huvitavaid keskkonnateemalisi tegevusi kõigile Tallinna elanikele, muuhulgas üle 60 ürituse.

„Oleme Tallinnas väga pühendunud sellele, et lükata tiitliaastal hoogu juurde päris muutustele keskkonnasõbralikuma linna suunas ja et need oleksid ka nähtavad igal pool Tallinnas, nii tänavapildis, linna töötajate ja ametnike suhtumises kui ka linnakodanike mõtteviisis,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnapea tõi esile, et näiteks keskkonnasõbralikuma ühistranspordi arendamiseks on linnal täiendavad vahendid, et soetada elektribusse ning 2023. aastal algab uue, Vanasadama trammiliini ehitus. Tallinnas toimub järgmisel sügisel ka rohetehnoloogia nädal, sealhulgas ainulaadne CleanTech Europe konverents ja rohe-EXPO.

„Meie suurem eesmärk on tallinlaste heaolu. Sellepärast sai loodud arengustrateegia Tallinn 2035. Euroopa rohelise pealinna tiitel on ainult osa, ainult üks verstapost sellest suuremast pildist, mille omale eesmärgiks võtnud oleme,“ lausus Kõlvart.

Rohelise pealinna juht Krista Kampus tutvustas konkreetsemalt tiitliaasta programmi ja rõhutas, et Tallinn soovib anda hoogu rohepöördelistele muudatustele. Ta kutsus selles ka linlasi kaasa lööma, selleks avatakse jaanuaris mittetulundustoetuste voor, et anda võimalus erinevatel kogukonnaühendustel ja -aktivistidel oma tegemistele toetust taotleda. Lisaks kutsub linn kõiki rohelise missiooniga linnakodanikke üles ühinema Tallinna rohenügijate võrgustikuga.

Rahvusvaheliselt toimub tiitliaastal tihe koostöö Euroopa Komisjoniga, kui Tallinn hakkab juhtima Euroopa rohelise pealinna võrgustikku.

Rohepöörde kompetentsikeskuse juht Liis Vahter tutvustas Tallinna linnas esmakordselt läbi viidavat linnaruumi taktikaliste sekkumiste projekti „Rohejälg“, mille suurem eesmärk mõnusa inimsõbraliku linnaruumi loomine.

„Tahame, et sel projektil oleks ülelinnaline mõõde, et see poleks vaid kesklinnas, vaid midagi toimuks igas linnaosas, et jõuda võimalikult paljude linlasteni,“ ütles Vahter. Näiteks tõi ta Pirita ranna juurdepääsu paremaks muutmise, pargi loomise Raekoja platsile, rohealade paigutamise transpordisõlmedesse, toidusalude istutamise Mustamäel ja Lasnamäel.

Lisainfo: greentallinn.eu