Traditsioonilisel Euroopa Liidu rohelisel nädalal, kus oli üli 40 messiboksi ning 30 paneeldiskussiooni, oli „Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ ainus grupp, kes esindas kodanikualgatust. Mitmed konverentsi paneeldiskusssioonide juhid rõhutasid aga just kodanike tähtsust keskkonnaprobleemide lahendamisel nii käitumise muutjate kui poliitikakujundajatena.

Roheline nädal, mis toimus 4.-7. juunil sellel aastal, on igaaastane Euroopa Komisjoni organiseeritud sündmus Brüsselis. Sellel aastal oli ürituse fookus õhu kvaliteedil ja saastel.

„Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ on Euroopa kodanikualagtus, mille visioon on ökotsiidi kriminaliseerimine. Ökotsiid on defineeritud kui laiaulatuslik ja pikaajaline ökosüsteemide kahjustus, hävitamine või kadu.

Selle kodanikualgatuse peamine eesmärk on tagada, et nende kahjustuste põhjustajaid saaks võtta isiklikule vastutusele ökotsiidi kuriteo eest. Kui üks miljon eurooplast hääletab algatuse ettepaneku poolt,  võetakse küsimus EL tasemel avalikule arutelule. „Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ arutas rohelisel nädalal oma algatust mitmete huvirühmade esindajatega ja kogus allkirju ettepaneku toetuseks.

Kuna aasta 2013 on kuulutatud Euroopa kodanike aastaks, oli vähene kodanikuühiskonna aktiivus mõnevõrra pettumust valmistav. Irooniliselt olid rohelise nädala osalejad Euroopa kodaniketeaduse organisatsiooni loomise tunnistajaks, mis plaanib nelja aasta jooksul erinevate kodanikuteadlikkuse projektide kaudu kaasata 5 miljonit euroopa kodanikku.

Prisca Merz,  „Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ projektijuht ütles: “Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ täielikult nõustub Euroopa Komisjoni voliniku Janez Potočniku sõnadega: „Meil on kõigil õigus puhtale õhule“. Kuid puhas õhk on ainult üks osa kogu pildist: on viimane aeg tunnistada kõigi inimeste õigust tervislikule elukeskkonnale. Tunnistades ökotsiidi kuriteoks astume väga suure sammu selles suunas. Et toetada seadust, millel on võimu muuta ökosüsteemide tulvikku, andke oma hääl aadressil www.endecocide.eu/.“

Rohelise nädala jaoks oli „Lõpetame ökotsiidi Euroopas“ uuringugrupp, täpsemalt Ruth Houghton, Tena Prelec ja Amelia Womack koostanud artikli õhureostuse ja Euroopa seadusandluse teemal. Artikkel viitab, et olemasolev Euroopa Liidu õigusloome ei taga liikmesriikide vahel ühtsust õhu puhtuse osas ja süüdlaste piisavat vastutusele võtmist õhukeskkonna kahjustuste korral. Artikliga saab tutvuda siin (inglise keeles.)