Eelmise aasta detsembris avaldatud viimase Eurobaromeetri uuringu järgi näevad Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Parlamendi valimiste aastal majanduskriisi reaalset mõju tavaelule. Üle poole eurooplastest muretsevad majandusliku olukorra halvenemise ning sellega otseselt seotud töötuse kasvu pärast. Keerulisest olukorrast hoolimata peetakse ELi liikmeks olemist kasulikuks.

Võrreldes 2007. ja 2008. aasta sügiseid, mil Eurobaromeetri uuringud läbi viidi, on mure majandusliku olukorra pärast tõusnud 51%-ni (kasv 5%) ning mure töötuse pärast on kerkinud 53%-ni (kasv 14%). Samal ajal on positiivne hinnang ühendusse kuulumise osas kasvanud ühe protsendipunkti võrra - 53% peab seda positiivseks. 
 
Võrreldes 2007. ja 2008. aasta sügist on eestlased muutunud üsna murelikuks. Mure töötuse pärast on kasvanud 33, mure riikliku majanduse pärast 39 ning mure Euroopa majanduse pärast 32 protsendipunkti võrra.
 
Euroopa tugevam kui globaalne majandus
 
Kui rääkida maailmamajanduse olukorrast, siis seda hindab heaks 20% vastanutest. Küsides sama Euroopa kohta, näeb kontingendi majanduslikku seisu positiivsena 33% vastanutest.
 
Esimesel jaanuaril 2009 euro kasutusele võtnud Slovakkia on ainuke ELi liikmesmaa, mille kodanikud näevad tänast riigi majandusseisu paremas valguses kui 2007. aasta sügisel. 54% slovakkidest peab seda heaks. Oma riigi majanduse seisu hindavad kõige kõrgemalt soomlased, taanlased ja hollandlased. Riikliku majanduse käekäigu pärast muretsevad enim Ungari, Läti ja Portugal. Vaata fakte kastis.

 Hinnang "hea" riiklikule majandusele:
  • Soome 78%
  • Taani 70%
  • Holland 67%
  • Kõige madalamad hinnangud oma riigi majandusele
  • Ungari 5%
  • Läti 7%
  • Portugal 8%


Kui riikide majandustele ennustatakse raskeid aegu, siis isiklikul tasemel näevad inimesed olukorda kirkamalt. 64% inimestest hindab oma majapidamise olukorda positiivseks ja 56% tunneb ennast oma töökohal turvaliselt. Märgatavalt on nendes valdkondades oma elustandardiga rahul Skandinaavia ja Beneluxi maad.
 
Inflatsioon ja töötus hirmutavad
 
Mure inflatsiooni ja kasvavate hindade pärast närib esimese asjana inimeste südant 15nes liikmesriigis, nende hulgas ka Eesti. Enam kui pool küsitletutest märgib inflatsiooni ja hinnatõusu ära Austrias (61%), Lätis (59%), Sloveenias (57%), Bulgaarias (56%) ja Leedus (56%). Eestis kõlab hirm inflatsiooni ja hinnatõusu ees 45% vastanute suuust.
 
Töötus on suurim mureallikas Hispaanias (45%), tervishoiu arengud valmistavad enim muret Poolas (43%) ja Soomes (39%) ning immigratsioon Maltal (48%).
 
Terrorismi kardetakse kõige enam Türgis (68%) ning hirm kuritegevuse ees on esikohal teises kandidaatriigis Horvaatias (62%).
 
 
Inimesed on rahul ELi kuulumisega
 
Euroopa Liitu kuulumist peab positiivseks 53% ning negatiivseks 15% küsitletutest. Eestlastest peab ühendusse kuulumist positiivseks 61%.
 
Vastanutest 56% leiab, et tema riik on saanud tänu liitumisele kasu ning 31% arvab, et mingit kasu pole saadud. Kõige tulusamaks peavad ühendusse kuulmist iirlased (79%) kelle kannul astuvad koheselt eestlased (78%). Kõrget kasutegurit näevad veel slovakid, taanlased ja hollandlased. Kõige vähem tulu näevad ungarlased (51%), kelledele järgnevad Suurbritannia ja Malta esindajad, mõlemad 46%.
 
Eurobaromeetri uuring viidi läbi 2008. aasta oktoobris ja novembris.