Teisipäeval, 12. oktoobril avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Kiviõlis ja Kohtla-Järvel tööstusjäätmete ning poolkoksi prügilate sulgemise projektid. Prügilate sulgemine läheb maksma ligi 552 miljonit krooni ning töid rahastab sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on projektide eesmärk muuta riigi omandis oleval maal asuvad poolkoksi ja tööstusjäätmete prügilad keskkonnale ohutuks. „Eestis on aastakümneid toodetud põlevkivist õli, mille käigus on tekkinud jääkaineid, mis on kogutud suurtesse keskkonnale ohtlikesse prügilatesse. Tänu nüüd käima lükatud projektidele ning EL Ühtekuuluvusfondi abile saame lahendada ühe Ida-Virumaa keskkonnaprobleemi, sest need prügilad ei reosta varsti enam kohalike elanike õhku ning põhja- ja pinnavett,“ selgitas Tamkivi.

Kohtla-Järvel ligikaudu 100ha ja Kiviõlis ligi 20ha suuruse prügila-ala keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks suletakse õlitootmise jääkide pigijärved ning kujundatakse laugemaks jäätmemäe järsud nõlvad. Järsud nõlvad on üheks eeltingimuseks kuumenemiskollete ja põlengute tekkeks, mille käigus eralduvad mürgised gaasid (benseen, tolueen, etüülbenseen, ksüleen, väävelvesiniku jm) ning tolm. Rajatakse vettpidav kattekiht, haljastus, pinna- ja nõrgvee kogumise ja pumpamise süsteemid, et ladestute nõrgvesi ei reostaks põhja ja pinnavett. Kogutav nõrgvesi suunatakse puhastusseadmesse ja pärast puhastamist merre. Projekti tulemusena ei satu keskkonda enam kahjulikke aineid.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialisti Raimo Jaaksoo sõnul on tegemist keerukate ja ainulaadsete projektidega. „Tegemist on unikaalsete poolkoksi ladestutega ja selliseid projekte ei ole varem tehtud. Samas on meil olemas kogemused juba Sillamäe jäätmehoidla ja Narva tuhaväljade sulgemisega ning võime uhked olla, et sellised suured projektid on käima lükatud,“ lisas Jaaksoo.

Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel lubas Eesti Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad (sh Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilad) sulgeda hiljemalt 16. juuliks 2013. Sama nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti vastavatest õigusaktidest.

Kiviõli poolkoksi prügila sulgemise ehituse töövõtjaks on Skanska EMV ning Kohtla-Järvel Merko Ehitus. Kiviõli ja Kohtla-Järve poolkoksi prügilate sulgemistööd on kavandatud lõpetada 2013. aasta kevadeks.