GE Hitachi Nuclear Energy ja Fermi Energia sõlmisid koostööleppe, et põhjalikumalt hinnata BWRX-300 väikese moodulreaktori sobivust Eesti elektrienergia varustuskindluse tagamiseks tulevikus.

  • Energeetika
  • 8. märts 2021
  • Foto: GE Hitachi nägemus BWRX-300 väikereaktoriga tuumajaamast

GE Hitachi toetab Fermi Energiat erinevate võtmeteemade põhjalikumal analüüsimisel ning nõustab litsentseerimises, tööjõu koolitamises ning võimalike kohalike tootjate ja teenusepakkujate hindamises.

Fermi Energia ja GE Hitachi allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli 2019. aastal, et uurida BWRX-300 väikese moodulreaktoriga tuumajaama rajamise teostatavust. “Nüüdne lepe tihendab koostööd selle nimel, et Eestil oleks võimalik tulevikus tagada varustuskindlus ning täita kliimaeesmärke,” sõnas Ge Hitachi asepresident Jon Ball. “Usume, et uuenduslik BWRX-300 väike moodulreaktor on Eestile süsinikuvaba energia tootmiseks ideaalne lahendus ning loodame jätkata koostööd Fermi Energia meeskonnaga ka tulevikus.”

“Selle leppega laiendame 2019. aastal alanud koostööd ning kogume täpsemaid andmeid, millele tuginedes riigi eriplaneeringu käigus tuumajaama planeerimiseks vajalikke otsuseid teha,” selgitas leppe sisu Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.

BWRX-300 on 300 megavatise elektrivõimsusega loomuliku jahutusvee ringlusega võike moodulreaktor, millel kasutatakse passiivohutussüsteeme (reaktori ohutuse tagavad loodusseadused välisest energiavarustusest ja inimsekkumisest sõltumatult). Reaktor põhineb Ühendriikides juba litsentseeritud ESBWR reaktoritüübil, mille ehitust on olulisel määral uuendatud ja lihtsustatud. See võimaldab arendajate sõnul teiste VMR-arendajatega võrreldes nii tootmisvõimsuse ühiku kohta konkurentsivõimelisemat jaama ehitushinda kui ka kiiremat litsentseerimisprotsessi läbimist.

Fermi Energia hindab mitmete reaktoriarendajate pakutavaid tehnoloogiaid, näiteks Rolls Royce UKSMR, Moltex Energy SSR-W300, NuScale, Terrestrial IMSR-400 ja Ultra Safe Nuclear Company. Lõplik tehnoloogiavalik tehakse mitte varem kui esimene omataoline reaktoritüüp on USA-s, Kanadas või Suurbritannias läbinud loamenetluse, seal valmis ehitatud ning oma toimivust ja sobivust praktikas tõendanud.

GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) on maailmas juhtiv kõrgtehnoloogiliste reaktorite ja tuumateenuste pakkuja. 2007. aastal asutatud GEH on General Electric Company (GE) ja Hitachi loodud ülemaailmne tuumatööstusi teenindav liit.

Fermi Energia on Eesti ettevõtjate ja tuumaekspertide loodud ettevõte, mis uurib võimalusi võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väikesel moodulreaktoril töötav tuumajaam energia varustuskindluse tagamiseks ja Eesti kliimaeesmärkide täitmiseks.