11. mail sõlmitud koostööleppe alusel hakkab Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut (KBFI) uurima, kui suurt avariiplaneerimisala vajaks Fermi Energia poolt välja valitud väikereaktori tehnoloogiatel põhinev tuumajaam.

  • Energeetika
  • 12. mai 2020
  • Foto: Väike moodulreaktor/Pressifoto

Fermi Energia ja KBFI koostööleppe alusel luuakse instituudi Kõrge energia ja arvutusfüüsika labori (KEAL) koosseisu töörühm, mis hindab nelja reaktoritüübi puhul kiirguse levimise võimalikkust väljapoole reaktorit ning arvutab rahvusvaheliste standardite alusel ka iga reaktoritüübi kohta vajaliku avariiplaneerimisala suuruse.

„Tuumaenergeetika oluline eeldus on ohutus ning avariiplaneerimisala uuringu eesmärk on süvitsi ja arvutuslikult mõista eesti keeles, kuidas 21. sajandi väikereaktorid välistavad kiirguse leviku väljapoole jaama territooriumi,” selgitas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets. “Ei ole piisav lähtuda vaid arendajate väidetest, tuleb kontrollida ja veenduda ka rahvusvaheliste regulaatorite ohutusanalüüsides. Vaid ohutu tuumaenergia saab olla kasulik kogu Eestile, tagades süsinikneutraalse energiavarustuse iga ilmaga,“ lisas Kallemets.

KBFI direktori Urmas Nageli sõnul valmib uuring Eesti ja rahvusvaheliste tippspetsialistide koostöös Eesti tippfüüsiku Martti Raidali juhendamisel ning avaldatakse 2021. aasta jaanuaris. “Arvestades vajadusega arendada Eestis tuumaenergeetika alast kompetentsi, on KBFI alustanud kõrge energia füüsika laboris reaktorifüüsika ja tuumaohutuse alast uurimistööd. Leping Fermi Energiaga näitab Eesti ettevõtlussektori huvi kliimasoojenemise ja süsinikuheite vähendamiseks,” sõnas Nagel.

KBFI on Eesti esindaja CERNis ehk Euroopa Tuumauuringute Keskuses.

Fermi Energia on ettevõte, mis uurib võimalust rajada Eestisse uue põlvkonna väike moodulreaktor-tuumajaam elektrienergia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks.