Fujitsu Siemens Computers võttis kasutusele rohelise IT-märgise, mida hakatakse kasutama kõikidel asjaomaseid nõudeid täitvatel toodetel. Kolmetasandilise märgise eesmärgiks on teavitada klienti, kas toode on välja töötatud ja valmistatud kooskõlas ettevõtte strateegiliste eesmärkidega energia kokkuhoiu ja jätkusuutlikkuse valdkonnas.

Fujitsu Siemens Computers müügijuhi Antti Vari arvates tugevdab uus keskkonnasõbralik lähenemine ettevõtte positsiooni keskkonnasõbraliku infotehnoloogia liidri ja uuendajana veelgi. „Roheline IT-märgis annab klientidele ülevaate sellest, milline on antud toote energiasäästlikkus ja keskkonnamõju kogu toote elutsükli jooksul,“ selgitas Vari ning lisas, et lisaks on märgis ka sisemiseks mõõdupuuks jätkusuutlike IT-seadmete pideva tõhustamise suunas.

“Ökomärgised on oluline osa rohelise IT-valemist, kuna need aitavad ostjaid otsuste langetamisel, mis tähendab, et kliendid saavad siduda oma ostud ökoloogilise mõtlemisega ning hinnata, milline on kõige „rohelisem” seade,“ rääkis Vari.

Uus roheline IT-märgis kantakse toodetele, mis on valmistatud alates 2008. aasta novembrist. Kasutatakse lihtsat kolmetasandilist süsteemi, kus madalaim tase on üks tärn ja kõrgeim kolm tärni. Esmalt märgistatakse LIFEBOOK ja ESPRIMO mobiilsed sülearvutid, ESPRIMO lauaarvutid, AMILO lauaarvutid ja sülearvutid, CELSIUS tööjaamad ning FUTRO kitsa korpusega seadmed. Lisaks valmistab Fujitsu Siemens Computers ette ka serverite ja salvestusseadmete märgistuse nõudeid.

Kõrgelt hinnatud kolme tärni omistatakse ainult neile toodetele, mis täidavad eri kriteeriumeid hõlmavad põhjalikud nõuded erinevates valdkondades nagu kasutatav materjal, ümbertöödeldavus ja voolutarve. Kolme tärni omanik peab kasutama halogeenvabu materjale, seadme juhised peavad olema trükitud ainult kloorivabale paberile, seadet peab olema võimalik demonteerida inimese poolt, kes kasutab selleks üldkasutatavaid tööriistu ja kõik plastdetailid, mis kaaluvad rohkem kui 25 g peavad olema tähistatud ISO 11469:2000 standardi nõuete kohaselt. Lisaks peab toode, millele taotletakse kolme tärni, tarbima vähem kui 80% arvuti voolutarbimisest ning vähem kui 85% sülearvuti voolutarbimisest, kui see töötab 20, 50 ja 80% koormusel.