Tänasel Ole Kaasas! esimesel koolitusel sai 14 inimest nelja tunni
jooksul arvuti ja interneti kasutamise algteadmised. Alates maikuust
hakkavad samasugused tasuta internetikoolitused toimuma üle Eesti.
Esmajärjekorras viiakse Ole Kaasas! internetikoolitused läbi Narvas,
Pärnus, Viljandis ja Tallinnas, sügisest jätkuvad need üle Eesti.
Lisaks algõppele pakutakse ka tasuta täiendkoolitusi e-teenuste,
ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamiseks.

Koolituse läbinud saavad võimaluse osta soodsalt uus või kasutatud arvuti ning liituda tavalisest odama internetiühendusega. Eriprojektina jagatakse abivajajatele koostöös erinevate partneritega ka tasuta arvuteid.  

Eesti Telekomi juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on Ole Kaasas! projekti eesmärk vähendada infokihistumist. „Eestis on 300 000 inimest, kes ei kasuta internetti ning nad on sellega ära lõigatud paljudest võimalustest. Neil on oluliselt keerulisem leida infot töö-, koolituse- või õppimisvõimaluste kohta. Samuti kolib üha enam riigi teenuseid ja muid igapäevatoiminguid internetti,“ rääkis Eesti Telekomi juhatuse esimees Valdo Kalm.

SA Vaata Maailma juhataja Ain Järve sõnul on interneti mittekasutamise põhjused erinevad. „Paljusid takistab kartus rumalana näida, puudub motivatsioon internetti ja e-teenuseid kasutada. Oluliseks barjääriks siinjuures on teadmiste puudus,“ ütles Järv. „Seepärast keskendubki Ole Kaasas! kõigi nende barjääride vähendamisele, pakkudes nii tasuta koolitusi kui ka soodsa hinnaga arvuteid ja ühendusi,“ lisas Järv.

Ain Järv kutsus kõiki üles jagama oma tutvusringkonnas infot Ole Kaasas! projekti kohta, ärgitama tuttavaid koolitustest osa võtma ja vajadusel aitama koolitusele registreerimisel. 

Ole Kaasas! alg- ja täiendkoolitustele saab alates 30. märtsist registreeruda telefonil 6 180 180 ja veebilehel www.olekaasas.ee

Ole Kaasas! on Vaata Maailma SA ja Eesti Telekom Grupi (EMT, Elion, Microlink) poolt algatatud inimeste infoühiskonda kaasamise projekt. Ole Kaasas! toetab „Teeme Ära – Minu Eesti“ algatust, mille üheks juhtmõtteks on, et infotehnoloogia on täna ühiskonnaelus osalemiseks asendamatu vahend. Projekti eesmärk on korraldada arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama täiendavalt 50 000 peret järgneva kolme aasta jooksul.