Kui varasemalt on Eesti lapsed paistnud silma riskialti veebikäitumisega, siis värske uuring paigutab Eesti pigem aruka internetikasutusega riikide hulka.

 Rahvusvahelise teadlasvõrgustiku EU Kids Online värske raporti kohaselt paistavad Eesti lapsed Euroopa eakaaslaste seas silma väga aktiivse ja mitmekülgse netikasutusega, samas kogevad nad võrdlemisi vähe veebiriske. Häirivate netikogemuste osas on Eesti lapsed Euroopa keskmisel tasemel.

Enamik uuringus osalenud 19 Euroopa riigi 9–16aastastest lastest kasutab nutitelefoni iga päev või peaaegu kogu aeg. Võrreldes 2010. aastal korraldatud üle-Euroopalise küsitlusega on oluliselt kasvanud nii nutitelefoni kasutavate laste osakaal kui internetis veedetav aeg.

Euroopa riikide vahel on endiselt suured erinevused. Näiteks varieerub laste keskmine internetis veedetav aeg 2,2 tunni (Šveitsis) ja 3,6 tunni (Norras) vahel päevas. Eesti lapsed on 2,9 tunni pikkuse netipäevaga Euroopa keskmisel tasemel, paigutudes koos Leedu ja Tšehhiga 7.–9. kohale. Peamiselt vaatavad noored internetis videoid, suhtlevad pere ja sõpradega, külastavad sotsiaalmeediat ja mängivad mänge.

Eesti ja Leedu eristuvad heas mõttes

Uuring kaardistas osalenud riigid laste internetitegevuste mitmekülgsuse ning kogetud netiriskide ja -kahju alusel. Eesti lapsed harrastasid küsitlusele eelnenud kuul keskmiselt enam kui üheksat erinevat netitegevust, kuuludes sellega Euroopa paremikku. Samas kogesid nad aastas vähem veebiriske (alla 1,5) kui Euroopa eakaaslased keskmiselt. Samasugused näitajad iseloomustavad lisaks Eestile veel üksnes Leedut.

EU Kids Online’i Eesti uurimisrühma juht ja Tartu Ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus ütles, et Eesti ja Leedu sedavõrd positiivne eristumine oli tema jaoks uuringu suurim üllatus. „Eesti laste veebikäitumine on muutunud küpsemaks ja targemaks, nad oskavad paremini kasutada netimaailma võimalusi, vältides seejuures liigseid riske,“ sõnas Kalmus.

Arenguruumi veel on

Neljandik Eesti 9–16aastastest lastest tunnistas, et küsitlusele eelnenud aastal kogesid nad internetis midagi häirivat ehk mõnd netikahju liiki. See näitaja vastab Euroopa keskmisele (25%) ning on jäänud samaks võrreldes 2010. aastaga.

Eesti lastele valmistab peamiselt muret ebasõbralik veebikeskkond: küberkiusamine ja vihasõnumid. Küberkiusu kogenud laste osakaal ei ole aastatega langenud, kuid Eesti ei kuulu selle näitajaga enam Euroopa tippu. Ühtlasi on võrdlemisi vähe Eesti lapsi (12%) olnud küberkiusamisest tõsiselt häiritud (näiteks Tšehhis on see näitaja 29%).  

Eesti lapsevanemad on tublid      

Laste internetikasutus on saanud peredes üha tavapärasemaks jututeemaks: 59% uuringus osalenud 9–16aastastest Eesti lastest väitis, et räägib sageli või mõnikord oma vanematega sellest, mida ta veebis teeb. Kuigi lapsevanema aktiivsemat vahendamist võib täheldada enam tüdrukute ja nooremate laste puhul, on Eesti vanemad üldiselt hakanud laste internetikasutusele varasemast enam tähelepanu pöörama.

EU Kids Online’i Eesti uurimisrühma liige, Tartu Ülikool meediauuringute professor Andra Siibak tõdes, et väga rõõmustav on näha, et kaheksa aasta taguste tulemustega võrreldes on Eesti vanemate toonane üsna muretu suhtumine laste internetikasutusse tasapisi muutuma hakanud ning vanemad rakendavad erinevaid vanemliku vahendamise strateegiaid üha aktiivsemalt.

Teiste riikide võrdluses paistavad Eesti vanemad muuhulgas silma selle poolest, et ei jaga üldjuhul internetis lapse kohta sellist sisu, mis tunduks lapsele ebasobiv või eemaldamist vajav. Küsitlusele eelnenud kuu jooksul oli vaid 1% uuringus osalenud Eesti 12–16aastastest palunud oma vanematel nende kohta tehtud sotsiaalmeediapostitus eemaldada. Selle näitajaga jagasime teiste riikide võrdluses esikohta Saksamaa, Leedu ja Slovakkiaga.

EU Kids Online’i võrgustik koondab enam kui 30 Euroopa riigi teadlasi, kes tegelevad laste ja noorte internetikasutuse uurimisega. EU Kids Online’i uuring korraldati esimest korda 2010. aastal 25 Euroopa riigis. Uuringu tulemusi kasutatakse laste internetikasutuse teadlikumaks ja turvalisemaks muutmiseks ning sellekohaste soovituste ja juhendite väljatöötamiseks. Uurimistulemuste põhjal antakse soovitusi laste internetiturvalisuse ja meediakirjaoskuse edendamiseks. Eestit esindab EU Kids Online’i võrgustikus Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm. Rohkem infot on EU Kids Online Eesti veebilehel.