Meie kui kogu inimkonna vajadust Gaia ehk Maaemaga harmooniliselt koos eksisteerida tingib ainuüksi fakt, et see on ainus planeet, mis meil on. Me oleme temast täielikus sõltuvuses ning meie ellujäämine sõltub oskusest tegutseda planeedil nii, et Gaia suudaks säilitada eluks vajalikku keskkonda. Sellest tulenevalt vajame me uut ja terviklikku käsitlust sellest, kuidas elada nii, et me selle tõsiasjaga kõikides eluvaldkondades arvestaksime.

Mis on Gaia Haridus?

Rahvusvaheline Ökokülade Võrgustik (The Global Ecovillage Network – GEN) on seisukohal, et kõige edukam viis selle mõtteviisi edendamiseks on haridus kui uus üleilmne õpetus kohtumaks 21. sajandi väljakutsete ning võimalustega. Need on teadmised, mis annavad arusaamise Maast ehk Gaiast kui tervikust, mille üheks osaks oleme ka meie – inimesed. See õpetus jagab praktilisi oskusi harmooniliseks koostoimimiseks koos kõige olevaga.

Gaia haridusprogrammile pandi alus 2005. aasta oktoobris Shotimaal, Findhornis, mis on üks vanimaid ökokogukondi maailmas. Findhorni algatusrühm soovis jagada edukalt toimivate ökokogukondade kogemusi laiemale huviliste ringile.

Gaia haridusprogramm on jagatud neljaks suureks valdkonnaks: maailmavaateline, majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne. Kõik neli valdkonda jagunevad omakorda väiksemateks mooduliteks, mis kokku moodustavad tervikliku kogemustele baseeruva õpetuse, et toetada jätkusuutlikku eluviisi meie planeedil. Võtmesõnadeks on tasakaal, sujuv koostöö ning teadlike valikute tegemine. Õppekava on paindlik, mis võimaldab seda rakendada nii pikema kui lühema kursusena. Samuti on programm kohandatav reaalsete olude ja vajadustega.

Gaia Haridus Eestis

Eesti Ökokogukondade Ühenduse esindajad said Gaia haridusprogrammi algatajatelt loa seda haridusmudelit ka Eestis rakendada ning meie vajadustele ja oludele kohandada. Alustasime 2009. a sügisel, mille tulemusena valmisid 7-nädalane pilootprojekt Rocca al Mare Kooli gümnaasiumi õpilastele, tutvustav infopäev Tallinna Ülikooli alternatiivpedagoogidele ja koostöös Vabaharidusliiduga lühikursus täiskasvanutele. Täna oleme valmis oma teadmisi ja oskusi jagama kõigile soovijaile.

Gaia Hariduse infopäev

Gaia Haridust tutvustav infopäev toimub reedel, 18. juunil kell 11-18 Läänemaal, Hanila vallas, Vatla mõisas. Huvi korral vaata lähemalt: www.mois.ee/laane/vatla.

Infopäeval on kõikidel võimalus selle haridusmudeli olemusega lähemalt tutvuda ning töötubades kaasa lüüa. Ootame osalema nii haridusvaldkonnas tegutsevaid inimesi kui ka teisi huvilisi!

Infopäeva toimumist toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Kui soovite infopäeval ka toitlustamist, siis on vajalik võtta kaasa 175 krooni, mis läheb toidukulude katteks (lõuna ja õhtusöök). Heaks tavaks on oma toidunõude kaasa võtmine, vältimaks keskkonna koormamist ühekordsetest nõudest tekkiva prügiga. Soovijad võivad tulla ka oma piknikukorviga. 

Toitlustamise soovijatel palume sellest teada anda hiljemalt 16. juunil: ele.koppel@gmail.com. Lisaküsimuste korral kirjutage samuti samale meiliaadressile.  

Samas toimub ka ökokogukondade kokkutulek, mis seekord keskendub kogukondade sotsiaalsele aspektile pealkirjaga "Kogukondadeks kokku tulemine, koos olemine. Kuidas kasvada sotsiaalselt terveks kogukonnaks?" Kui olete ka seal osalemisest huvitatud, vaadake lisainfot siit: http://www.kogukonnad.ee.


Gaia Hariduse põhimõtted: