Kas sinu organisatsioon tegeleb maailma(kodaniku)hariduse või haridusuuendusega? Oled veendunud, et hea haridus muudab maailma paremaks? Bridge 47 ootab sind osalema innovatsiooniprojektide taotlusvoorus!

Meie usume, et haridus aitab muuta negatiivseid globaalseid trende. Otsime  üle-eestilisi, piirkondlikke või kogukondlikke uuenduslikke väikeprojekte maailmahariduse või selle väärtustega haakuvates valdkondades (demokaatia edendamine, inimõigused, kestlik areng).

Projekti eelarve tohib olla kuni 5000 eurot, millest projektitoetus moodustab maksimaalselt 4750 eurot (taotleja  kaasfinantseering 5%). Parimate taotluste esitajad kutsume oma projektiideid esitlema märtsikuus toimuvas kahepäevases disainmõtlemise töötoas.

Taotluste tähtaeg on 24. jaanuaril 2019 hiljemalt 23.59.  Dokumendi palume saata allkirjastatud PDF-ina aadressile jakub.zaludko@bridge47.org pealkirjaga “Project application – Estonia”.

NB! Taotluse saatmisel arvestage, et meilid ei liigu alati sekunditega ja pange taotlus meili hiljemalt kell 23.00.

Taotluse saavad esitada Bulgaaria, Küprose, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Läti, Šotimaa, Slovakkia ja Sloveenia vabaühendused.

Agne Kuimet, Bridge 47 projekti koordinaator Eestis, agne.kuimet@bridge47.org (eesti keeles)
Jakub Žaludko, taotlusvooru koordinaator, jakub.zaludko@bridge47.org (inglise keeles)
Marjan Huč, taotlusvooru koordinaator, marjan.huc@bridge47.org (inglise keeles)

Taotlusvoor on osa projektist Bridge 47 – edendades maailmaharidust, mida viib ellu Soome arengukoostöö platvorm Fingo koos 15 partnerorganisatsiooniga. Projekt mobiliseerib ja jõustab globaalset vabakonda, edendamaks globaalset õiglust ja vähendamaks vaesust läbi maailma(kodaniku)hariduse. Loe Bridge 47 kohta rohkem siit. Projekti Bridge 47 kaasrahastab Euroopa Komisjon.