Keskkonnaametis toimunud hättasattunud loomade rehabiliteerimise teemalisel ümarlaual otsustati, et  lisaks ametkondadadele, kes oma igapäevases töös aitavad hättasattunud loomi, tuleks tegevusse kaasata ka kolmanda sektori esindajad, sest teema on avalikkuse jaoks väga oluline.

Vastavalt looduskaitseseadusele on hättasattunud loomade abistamine keskkonnaameti kohustus, kuid antud töö ei kanna alati looduskaitselist eesmärki, vaid tegemist on rohkem ühiskonna empaatiavõime näitajaga. 2007. aasta andmetel moodustavad kaitsealused liigid vaid 30% hättasattunud loomadest, 2/3 abivajajatest pole looduskaitse all.

Kohtumisel tõdeti, et oluline on välja arendada omavaheline toimiv kootöövõrgustik ning parandada avalikkuse teavitamist, millistel juhtudel hättsattunud loom vajab abi, kuidas sellises olukorras käituda ja millisel numbril peaks helistama.

Samuti vajavad hättasattunud loomadega tegelevad ametkonnad ise koolitust, mida keskkonnaamet saaks neile pakkuda. Nigula metsloomade rehabiliteerimiskeskuse kõrval tuleks välja arendada analoogilised keskused ka Tartu ja Tallinna ümbruses.

Ümarlaual osalesid lisaks keskkonnaameti töötajatele Tallinna keskkonnaameti, ELFi, päästeameti, Tartu varjupaiga, loomakaitseseltsi, veterinaar- ja toiduameti loomakaitsebüroo, keskkonna- ja siseministeeriumi esindajad.