Keskkonnainspektsiooni ettekirjutusel likvideeriti Harjumaal Viimsis kunagisele Kirovi kalurikolhoosile kuulunud ja nüüdseks keskkonnaohtlikuks muutunud kütusehoidla.

Keskkonnainspektsioon sai möödunud aasta sügisel teate, et Viimsis Kivila tee 12 asuva vana katlamaja korstna ja kütusemahutite ümber olev asbest on hakanud pudenema ning see kandub tuulega ümbruskonda laiali.

Kontrollimisel selgus, et katlamaja kütusemahutitid sisaldavad ka õlijääke, mis on lisaks asbestile potentsiaalseks ohuks keskkonnale.

Inspektsioon tegi kinnistu praegusele omanikule ettekirjutuse maaüksusel olevad ohtlikud jäätmed käesoleva aasta juunikuuks likvideerida ja nõuetekohaselt utiliseerida.

Ettekirjutuse täitmist kontrollinud Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni peainspektor-nõuniku Tarmo Tehva sõnul täideti ettekirjutus tähtaegselt ja eeskujulikult.

Tööde käigus pumbati kahest maapealsest ja kahest maa-alusest mahutist ning torustikust välja ühtekokku 540 tonni naftasaaduste jääke. Kütusemahutid koos maapealsete rajatistega lammutati.

Lisaks sellele koguti territooriumilt kokku ja anti ohtlike jäätmete käitlejale üle rohkem kui 33 tonni saastunud pinnast.

Mõni aeg tagasi likvideeriti Keskkonnainspektsiooni ettekirjutusel Tallinnas Põhja puiesteel vana keskkonnaohtlik masuudihoidla koos 640,5 tonni õlijäätmetega.